nieuws

Wandelen en picknicken op een dik ingepakte vuilnisbelt

bouwbreed

winterswijk – Recreeren op een voormalige vuilnisbelt. Niet de eerste locatie waar je aan denkt bij het maken van plannen voor een wandeltocht of een picknick. Op de belt in Winterswijk komen in de nabije toekomst wandelpaden en een uitkijkpost. Een deugdelijke afdekking van de belt is dan wel noodzakelijk.

Dumpers en bulldozers rijden af en aan om de 65.000 vierkante meter grote belt ‘in te pakken’. Tamelijk zeldzaam is dat onder meer gebruik wordt gemaakt van zogenaamde tertiaire klei. Eind oktober is de klus geklaard.

Slechts op twee afgedekte stortplaatsen in Limburg en Azewijn ligt ook klei. “In de directe omgeving van de Winterswijkse belt lagen kleiputten. Waarom zou je er dan geen gebruik van maken? Het scheelt in de transportkosten en spaart het milieu. Bovendien hoeven we geen andere primaire grondstofbronnen aan te boren”, verklaren rayonleider ing. B. Brinkman en ing. R. Van Oyen van adviesbureau Grontmij die toezicht houdt op de werkzaamheden.

Baggerspecie

De eigenaren (de gemeenten Winterswijk, Aalten, Lichtenvoorde en Dinxperlo) maken van de nood een deugd. De vuilnisbelt ging al in 1990 dicht. Wat moet je dan met een bult met 700.000 kuub bouw-, sloop- en huishoudelijk afval? Om mensen er verantwoord op te laten recreeren, bestaat de belt uit diverse lagen van 130.000 kubieke meter in omvang. De funderingslaag van 30 centimeter bestaat uit baggerspecie, dat afkomstig is uit de beken tussen het Rijn- en IJsselgebied. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: “Dankzij hergebruik hebben Waterschap Rijn en IJssel en de Grontmij 1,7 miljoen gulden bespaard”, weet Brinkman. “Het waterschap moet van het spul af en hoeft het niet langer op te slaan in depots en wij hoefden geen andere grondstof te winnen voor de fundering. De baggerspecie is niet zwaar verontreinigd, omdat er veel zand in zit. Dankzij de natuurlijke beluchting lossen de organische stoffen bijna op. Je zou het bijna als tuingrond kunnen verkopen.”

Op de steunlaag wordt een doek van polyethyleen gespannen om de krachten van het materiaal te spreiden en zettingen in de niet egale belt zoveel mogelijk te voorkomen. Op het doek komt een 40 centimeter dikke kleilaag dat de waterdoorlatendheid van de belt tot een minimum zal reduceren. De provinciale norm bepaalt dat er maximaal 20 millimeter (vervuild) hemelwater per jaar uit een vuilnisbelt mag sijpelen. Wat dat betreft zal het erom spannen in Winterswijk.

Gelukkig heeft deze kleisoort een zeer hoge verdichting. Een laboratorium neemt met grote regelmaat monsters. Onder druk wordt in een cilinder water ingespoten om de water(on)doorlatendheid van de klei te bepalen.

Triltol

Een trilrol verdicht de klei nog verder. Vervolgens wordt een zandlaag van dertig centimeter aangebracht. In deze laag wordt het vervuilde water in de belt (percolaat) via drains en een kilometerslang net van geperforeerde kunststof leidingen afgepompt en naar de rioolzuivering geloodst. Het gevaar op weglekken is het grootst bij de kruising van een dam en de oorspronkelijke kleilaag. “Een zwak punt in de constructie. Daar hebben we de belt ingegraven. In het gat hangt een filterdoek met een drainagebuis. In combinatie met een grindkoffer filtert het doek grotendeels de vervuiling uit het water.” De dam is opnieuw hersteld en aangesloten op de nieuwe kleilaag.

De laatste afdeklaag bestaat uit een meter zand. Zestig procent is licht verontreinigd en het restant schoon. De Winterswijkse belt kent overigens nog een wijdvertakt leidingennet voor de winning van methaangas. Deze thermische HDP-buizen liggen in een ring onder de kleilaag. Het gas wordt opgevangen in kisten die de druk kunnen regelen. Uiteindelijk zal een nog te bouwen installatie in de buurt van de belt het gas verbranden. Van Oyen: “Ik denk dat de hoeveelheden gas in deze belt te klein zijn om elektriciteit te kunnen opwekken. Het meeste is in die lange periode al vervlogen”.

‘Je zou het bijna als tuingrond kunnen verkopen’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels