nieuws

Waddinxveen verbaast zich over dreigement van minister Pronk

bouwbreed Premium

waddinxveen – In Waddinxveen is met verbazing gereageerd op de uitspraak van minister Pronk (VROM) dat hij het kantoorpand van de Grontmij des-noods wil laten slopen, omdat ten onrechte een bouwvergunning zou zijn verleend. “De minister noemt een geheel verkeerd voorbeeld”, zegt wethouder Maria Wientjes, eerstverantwoordelijke voor ruimtelijke ordening.

“De minister weet niet waar hij het over heeft. Hij zit er compleet naast”, zegt een verbolgen wethouder. “Hij moet maar eens langskomen om ter plekke te kijken. Hij is van harte welkom”.

Het pand van de Grontmij op het bedrijventerrein Coenecoop is een jaar of tien geleden voor Volvo Bedrijfswagens neergezet. Op de kavel stond een kantoorpand met wat bedrijfsruimte, een groot parkeerterrein en een hal, waarin de truckservice was gevestigd. Het terrein is niet minder dan 4,3 hectare groot.

Toen Volvo Bedrijfswagens enkele jaren geleden ging centraliseren en Waddinxveen verliet, bleek het complex onverkoopbaar. Wethouder Wientjes: “Vervolgens is het gesplitst. Het kantoorpand is naar de Grontmij gegaan, de rest heeft de gemeente aangekocht met in het achterhoofd om er de gemeentewerf, de afvalinzameling en een kringloopwinkel te vestigen. Aan Volvo is destijds gewoon een vergunning verleend en dat was zeker niet in strijd met het bestemmingsplan. Een splitsing als nu aan de hand is, is in het bestemmingsplan niet geregeld en is volgens ons dus ook niet in strijd daarmee.”

Procedure

“Deze zaak loopt al enige tijd en we hebben er verscheidene malen contact over gehad met de inspecteur ruimtelijke ordening. Deze heeft nu tegen het standpunt van de gemeente bezwaar aangetekend bij de gemeentelijke commissie voor bezwaar- en beroepschriften. De procedure loopt nu en die wachten we rustig af”, vervolgt de wethouder.

“De minister doet nu voorkomen, alsof wij ten onrechte een vergunning aan Grontmij hebben verleend. Maar we hebben nooit een vergunning aan dat bedrijf verleend. In feite hoeven we het helemaal niet te weten, als een bedrijf een ander pand koopt.”

In hoeverre dat laatste waar is, is nog de vraag. Want dat zou betekenen dat iedereen elk bedrijf kan uitoefenen in elk willekeurig pand.

Wethouder Wientjes kan er wel enig begrip voor opbrengen dat de minister de teugels wat strakker aanhaalt: “Maar in dit geval zit hij verkeerd. Hij wekt de schijn dat er een kantoorpand midden in de polder is gebouwd, maar zo zit het dus niet. Wij vinden juist dat Waddinxveen steeds heel zorgvuldig met de omliggende polders is omgegaan. Onze gemeenteraad is daar juist, en terecht, heel fel op. Pronk moet, als hij wil uithalen, maar snel een ander voorbeeld zoeken.”

‘Minister moet maar snel ander voorbeeld zoeken’

Reageer op dit artikel