nieuws

VVD wil onderneming voor tolheffing op wegen

bouwbreed

den haag – In navolging van Frankrijk en Italie moet Nederland een private onderneming krijgen voor tolheffing op nieuw aan te leggen wegen. Bedrijven die investeren in de aanleg van infrastructuur zouden deze tolfirma moeten opzetten.

Met dit voorstel komt VVD-Tweede Kamerlid Hofstra in het kader van de discussie over de invoering van rekeningrijden en betaalstroken. Hij hoopt dat zijn idee ertoe kan bijdragen dat private investeringen in wegen nu eens echt van de grond komen. “Er wordt namelijk wel veel over gesproken, maar in de praktijk gebeurt er nog weinig.”

Hofstra ziet goede mogelijkheden voor het bedrijfsleven – onder andere bouwconsortia – voor de aanleg van autosnelwegen. “Er zijn nu eenmaal op tal van plaatsen voorzieningen nodig waarvoor geen geld is gereserveerd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). De A4-Midden Delfland is er een voorbeeld van, maar ook de A6 tussen Muiderberg en Amstelveen.”

Het bedrijfsleven reageert met gemengde gevoelens op het voorstel van de VVD’er. Woordvoerder Vonk van de brancheorganisatie voor grote aannemers VGBouw meent dat de politiek zich eerst maar eens moet uitspreken over de vraag of ze tolwegen wenst. De manier waarop de zaken nu worden gebracht heeft weinig te maken met publiek-private samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. In feite wordt er van uitgegaan dat het bedrijfsleven alleen financiert. Dat is nooit de bedoeling van pps geweest.”

Rekeningrijden

Hofstra blijft ook de plannen van minister Netelenbos voor invoering van rekeningrijden steunen. Hij wil daaraan echter wel voorwaarden verbinden. Als mocht blijken dat dit middel niet helpt tegen de groeiende files, moet de tolheffing in de ochtendspits worden teruggedraaid.

“Je zou kunnen stellen dat het aantal auto’s in de ochtendspits minimaal met twintig procent moet afnemen gedurende de proefperiode van twee jaar. Lukt dat niet, dan moeten we nu al aangeven dat we er in dat geval mee ophouden. Het heeft geen zin om dan vervolgens langdurig te wachten met maatregelen.”

Proef

Minister Netelenbos wil rekeningrijden in 2001 invoeren rond een van de vier grote steden. Het gaat om een proef van twee jaar. De bewindsvrouw is nog in gesprek met betrokken regio’s. Amsterdam en Den Haag zouden het eerst in aanmerking komen.

VVD’er Hofstra verklaarde te hopen dat de elektronische tolheffing in de ochtendspits een succes wordt en het inderdaad lukt dertig tot veertig procent minder autoverkeer te krijgen, zoals minister Netelenbos heeft voorgerekend.

Reageer op dit artikel