nieuws

VROM eist verbod nieuwbouw in Groene Hart

bouwbreed Premium

utrecht – Over bouwen in het Groene Hart hebben verschillende overheden principieel uiteenlopende opvattingen. De rijksoverheid en de provincie Utrecht stonden woensdag lijnrecht tegenover elkaar bij de Utrechtse bestuursrechter. Het ministerie van VROM eiste dat de rechter de bouw van zes woningen in Loenen verbiedt.

De gemeente Loenen verleende in juli een bouwvergunning voor de zes huizen op een verontreinigd bedrijfsterrein in Nigtevegt. Twee van de zes woningen vallen buiten de bebouwingscontouren van het streekplan van de provincie en zouden op agrarisch gebied worden gebouwd. De provincie verleende een vrijstelling, omdat het maar een klein project is en het terrein vervuild is. De projectontwikkelaar wil het saneren, maar heeft dan zes woningen nodig om uit de kosten te komen.

Het ministerie maakt hier bezwaar tegen. “Zo worden er steeds stukjes van het Groene Hart afgeknabbeld”, stelde vertegenwoordigster drs. C. Molenaar. Zij betoogde dat de provincies zich moeten houden aan hun eigen streekplannen. Dit streekplan is naar haar mening heel duidelijk. Buiten de bebouwingscontouren mag niet worden gebouwd.

Volgens de vertegenwoordiger van de provincie, G. Jasper, beperkt het streekplan zich tot hoofdzaken. Hij betoogde dat er volgens het streekplan in beginsel niet mag worden gebouwd buiten de contouren. Jasper vond dat de provincie daar flexibel mee moest kunnen omgaan. Hij wees er bovendien op dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied door het slopen van oude bedrijfshallen en de nieuwbouw sterk verbetert.

Projectontwikkelaar A. Gerrits uit Beverwijk voelt zich intussen het slachtoffer van een stammenstrijd tussen overheidsorganen. Hij investeerde al meer dan een miljoen gulden en wil snel kunnen bouwen.

Rechter mr. D. Slump probeerde nog of de provincie het verlies van dit stuk groene hart elders in de provincie Utrecht kon compenseren. De partijen verkozen echter een rechterlijke uitspraak over hun geschil over de interpretatie van het streekplan.

De uitspraak volgt op 15 september. (anp)

Reageer op dit artikel