nieuws

Vreemde manoeuvre

bouwbreed Premium

Woorden en daden, het blijken voor het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf twee totaal verschillende begrippen. Werknemers uit het midden- en kleinbedrijf dienen, zo meent het Scholingsfonds, vaker bijscholingscursussen te volgen.

Tegelijkertijd wordt de vergoeding voor ’35b-cursussen’ met dertig tot veertig procent teruggeschroefd.

De gevolgen laten zich gemakkelijk raden: middelgrote en kleine bedrijven zullen zich nu wel tweemaal bedenken alvorens zij hun personeel naar een cursus sturen.

De discrepantie tussen woorden en daden wordt nog eens extra benadrukt doordat het Scholingsfonds met zoveel woorden erkent dat het midden- en kleinbedrijf nauwelijks gebruik maakt van de mogelijkheid ’35b-cursussen’ te volgen.

De organisatie beweert overigens tegelijkertijd zijn pijlen juist op deze sectoren in de bouwwereld te richten.

Het korten op de vergoeding voor scholingskosten zal er onherroepelijk toe leiden dat nog minder werknemers uit het midden- en kleinbedrijf van hun werkgever de gelegenheid krijgen zich te laten bijscholen.

Kortom: door te beknibbelen op de vergoeding van 35b-cursussen zaagt het Scholingsfonds de poten weg onder de stoel van de scholingsparagraaf uit de bouw-cao.

Het kan niet anders worden uitgelegd dan als een hoogst merkwaardige en ongelukkige manoeuvre.

Reageer op dit artikel