nieuws

Vlaamse minister stelt sloop voorlopig uit

bouwbreed Premium

brussel – De nieuwe Vlaamse minister van ruimtelijke ordening Van Mechelen (liberaal) heeft verklaard dat hij ongeveer zevenhonderd dossiers over bouwdelicten opnieuw gaat beoordelen.

Het gaat om vierhonderd dossiers die reeds door de rechtbank zijn behandeld en driehonderd overtredingen die door de administratie zijn afgehandeld. Tot deze operatie achter de rug is, worden geen illegaal gebouwde huizen of andere bouwwerken meer afgebroken.

Op deze manier past minister Van Mechelen de afspraken toe die gemaakt zijn in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regenboogcoalitie. Hierin wordt de nadruk gelegd op preventie om in de toekomst zoveel mogelijk paal en perk te stellen aan bouwdelicten.

Mogelijk wordt de aanpak van illegale bouwers iets versoepeld, maar van een algemene amnestie is geen sprake. Integendeel, bouwmisdrijven in natuurgebieden en wetsovertredingen waarbij sprake is van duidelijke onwil, worden met voorrang en hard aangepakt.

Overigens is minister Van Mechelen bereid een ‘menselijker’ beleid te voeren dan zijn voorganger, socialist Stevaert, die door zijn harde optreden de bijnaam ‘sloopminister’ kreeg. Zo is het mogelijk dat over kleine bouwovertredingen in typische woongebieden, die niemand hinderen, de spons wordt geveegd.

Volgens het Vlaamse regeerakkoord komt de overheid bij bouwdelicten pas in actie als de overtreder het vertikt een gerechtelijk vonnis uit te voeren. Dat moet dan wel binnen een redelijke tijd gebeuren. Tot in het recente verleden liet de Vlaamse overheid er vaak vele jaren overheen gaan, om dan plotseling bulldozers op niets vermoedende eigenaars af te sturen. Zo werden villa’s en andere woningen gesloopt die er al tien, twintig jaar stonden.

De gemeenten in Vlaanderen hebben het illegaal bouwen vaak zelf in de hand gewerkt door bouwvergunningen toe te staan op plaatsen waar dat wettelijk niet kon of door een gedoogbeleid te voeren. In veel gevallen zorgden ze zelfs voor de nutsvoorzieningen, op die manier bij de eigenaars de indruk wekkend dat alles in orde was.

Reageer op dit artikel