nieuws

Veiligheid helft ‘Alpen-tunnels’ slecht

bouwbreed

brussel – Slechts vijf van de twintig verkeerstunnels in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk krijgen de beoordeling ‘goed’. De Duitse automobielvereniging ADAC liet de tunnels testen op hun veiligheid. Geen enkele tunnel kan aanspraak maken op het predikaat ‘zeer goed’.

De veiligheid in de helft van de onderzochte tunnels laat min of meer te wensen over. Volgens het ADAC-onderzoek is de veiligheid in de helft van de tunnels zelfs ‘onbevredigend tot slecht’.

Opmerkelijk is dat vooral de tunnels onder de St. Gotthard (Zwitserland) en de grote St. Bernard (Zwitserland/Frankrijk) als de onveiligste uit het onderzoek naar voren kwamen. Ook de Felbertauerntunnel in Oostenrijk, die als belangrijkste alternatief dienst doet sedert de sluiting van de grote Tauerntunnel door een brand in mei dit jaar, behoort tot het rijtje van de meest onveilige tunnels in het Alpengebied.

De resultaten van het ADAC-onderzoek, dat werd verricht door onafhankelijke experts, werden maandag in Brussel bekendgemaakt tijdens een vergadering van de Internationale Automobielfederatie (FIA). Europese vervoersorganisaties, waaronder de verladersorganisatie EVO, zijn niet verbaasd over de resultaten van het onderzoek. Toch noemen ze de bevindingen er niet minder zorgwekkend om. Volgens de EVO zijn de meeste tunnels gebouwd toen er nog veel minder verkeer was en nauwelijks gevaarlijke stoffen over de weg werden vervoerd. De verladersorganisatie hoopt dat de betrokken overheden een les trekken uit de resultaten.

Verbeteringen

De vergadering van de FIA besteedde aandacht aan de twee grote tunnelongelukken van dit jaar. Behalve het ongeluk in de Tauerntunnel dat aan twaalf mensen het leven kostte en waardoor de verbinding Salzburg-Villach richting Italie werd gestremd, kwamen in maart bij een brand in de Mont Blanc-tunnel (11,6 km) 35 mensen om het leven.

De FIA streeft naar substantiele verbeteringen inzake tunnelveiligheid. Ook de Europese ministers van transport hebben dit onderwerp na de twee spectaculaire ongelukken op hun agenda gezet en de Europese Commissie gevraagd na te gaan waaruit hun bijdrage zou kunnen bestaan om de veiligheid te vergroten. De EU-ministers zijn wel van oordeel dat factoren die een grote rol spelen bij tunnelongelukken, zoals te hoge snelheid en te weinig afstand tussen de auto’s, in de eerste plaats een controlebevoegdheid van de betrokken lidstaten zijn.

Dit neemt niet weg dat veel tunnels verouderd zijn, zo blijkt uit het onderzoek. De verlichting is slecht, er zijn geen vluchtroutes en de ventilatiesystemen laten te wensen over. In de Felbertauerntunnel wordt helemaal geen verontreinigende lucht afgezogen. Het feit dat de meeste tunnels zijn ingericht voor verkeer in beide richtingen, vergroot de onveiligheid.

Het ADAC-onderzoek leverde ook goed nieuws op. Zo blijken de meeste tunnels te beschikken over goed uitgeruste en getrainde brandweerkorpsen. De verkeersgeleiding is sterk verbeterd en voor de meeste tunnels is een rampenplan en crisismanagementsysteem ontwikkeld.

Slechts vier tunnels kregen van de ADAC het predikaat ‘goed’. Illustratie: Menno Schenk

Reageer op dit artikel