nieuws

Tekort vaklieden zet kosten Westerscheldetunnel onder druk

bouwbreed

den haag – De Combinatie Middelplaat Westerschelde (KMW) vindt slechts met grote moeite vakbekwaam personeel voor de aanleg van de Westerscheldetunnel. Volgens projectleider H. de Jonge had de aannemer daar vooraf geen rekening mee had gehouden.

Werknemers komen nu uit een aanmerkelijk groter gebied dan KMW aanvankelijk afpaalde. Met als gevolg dat de reis- en verblijfskosten sterk oplopen. Of daardoor ook de eindnota voor de tunnel hoger wordt, laat De Jonge in het midden. “Dat is koersgevoelige informatie.”

Over de personeelsvoorziening voor de Westerscheldetunnel doen allerlei verhalen de ronde. De Jonge noemt die allemaal onjuist. “Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet de Arbeidsinspectie onderzoek doen en die vond geen bewijzen voor een verkeerde gang van zaken.”

Verbazing

Volgens De Jonge raakte de aannemer in opspraak toen de fractie van Groen Links/Delta Anders in de Provinciale Staten van Zeeland zijn verbazing kenbaar maakte over het feit dat slechts een fractie van de honderden Zeeuwen die voor een betrekking bij de tunnelcombinatie in aanmerking kwamen daadwerkelijk een dienstverband kreeg. Vervolgens deed het verhaal de ronde dat KMW liever gebruik maakte van goedkope en vooral gezeglijker buitenlandse werkkrachten. Die beschuldiging werd volgens De Jonge afdoende weerlegd. Groot was zijn verbazing toen de fractie van Groen Links in de Tweede Kamer hetzelfde onderwerp nog eens aankaartte bij minister De Vries. “Die vragen zijn dus doorgerold…” Maar ook de minister van Sociale Zaken kon uit de bevindingen van de Arbeidsinspectie geen onoirbare zaken afleiden. “KMW treft geen blaam. Het is mij een raadsel hoe dergelijke verhalen in de openbaarheid komen. Die schaden onze belangen.”

Op pagina 5: Portugezen ingezet voor betonproductie.

Reageer op dit artikel