nieuws

‘Spitsverkeer op vluchtstrook geen veilige oplossing’ VVN laakt gemak waarmee overheid filenood wil lenigen

bouwbreed

den haag – Het Rijk kiest de gemakkelijkste weg als het de vluchtstroken gebruikt om de filepijn te verzachten. Dit zegt Veilig Verkeer Nederland (VVN), die deze oplossing een vorm van verkwanseling van veiligheid vindt. VVN reageert hiermee op de startnotities, waarin oplossingen staan om de files op drie belangrijke autosnelwegen op te lossen.

De vluchtstroken zijn de levensaders van het hoofdwegennet; een onmisbare uitwijkplaats voor weggebruikers en het werkterrein van de hulpverlening, reageert woordvoerder Woudenberg van de VVN. “Benutting van de vluchtstrook is niet alleen een onveilige, maar vooral een gemakkelijke oplossing. Ze zijn immers al bedoeld voor het autoverkeer, dus een milieu-effectrapportage kan achterwege blijven. Dat bespaart het Rijk veel tijd. Maar over de veiligheid van het verkeer die in het gedrang komt, stapt de overheid luchtig heen”.

Pechhavens

Op snelwegen waar vluchtstroken veranderen in spitsstroken wil de overheid een stukje veiligheid teruggeven in de vorm van extra pechhavens en videocamera’s die de verkeersstromen bewaken. Bovendien kunnen over bepaalde lengten stevige bermen dienen als pechstrook.

De VVN noemt dit een surrogaatoplossing. Woudenberg weerlegt: “Nog afgezien van het feit dat die optuiging miljoenen kost, bezitten die voorzieningen nog geen fractie van wat vluchtstroken aan veiligheid bieden. Ze blijven een essentieel onderdeel van de autosnelwegen en vormen mede een verklaring voor de relatieve veiligheid. Per jaar maken 250.000 pechvogels gebruik van de vluchtstrook. En – toch ook niet onbelangrijk – over een paar jaar lopen de vlucht- annex spitsstroken ook weer vol. Dan zijn we nog verder van huis.”

Volgens de VVN wordt het de hoogste tijd er een goed debat in de Tweede Kamer aan te wijden. Dat is volgens Woudenberg nog nooit gevoerd. “Sluipenderwijs is het gebruik van vluchtstroken ingevoerd om het verkeer af te wikkelen. Maar het dreigt nu een doorworteld permanent beleid lijkt worden. Terwijl er tal van andere mogelijkheden zijn om het fileprobleem het hoofd te bieden.”

VVN denkt daarbij aan het scheiden van het vrachtverkeer en personenauto’s, handhaving van maximum snelheden, grotere pakkans van verkeersovertreders, sneller weghalen van autowrakken, toeritdosering, carpoolen, waar nodig een extra rijstrook en beter openbaar vervoer.

Ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zet vraagtekens bij het gebruik van vluchtstroken als aspirientje voor de filepijn. “Er moeten wel heel goede redenen zijn om de vluchtstrook als rijstrook te gebruiken”.

Mocht dit tij niet te keren zijn, dan stelt de SWOV harde voorwaarden. Het moet voor de automobilist “volstrekt helder zijn waar en wanneer een vluchtstrook wordt aangewezen als rijstrook”. Informatiesystemen en wegsignaleringen zijn dan ook onontbeerlijk, evenals snelheidsbeperking op de spitsstrook, zo stelt de SWOV.

Voorlichting

Daar waar ‘pechbermen’ de functie van de vluchtstroken moeten overnemen, dienen deze grasstroken stabiel en breed genoeg te zijn en veilig genoeg voor de weggebruikers. Een goede voorlichting is volgens de SWOV absoluut noodzakelijk.

Het Rijk zal tevens zijn oor bij hulpverleningsinstanties te luister moeten leggen. Zij moeten te allen tijde hun werk goed, snel en veilig kunnen doen.

De SWOV wil de mogelijk positieve kant van het vluchtstrookgebruik in een kort alineaatje niet over het hoofd zien. Het kan tot minder filevorming en dus minder ongevallen leiden.

‘Tijd voor goed debat in Tweede Kamer’

Reageer op dit artikel