nieuws

Slachtoffers beroepsziekten claimen geld

bouwbreed Premium

woerden – Nog dit jaar komt er een Bureau Beroepsziekten. Het bureau, een initiatief van de FNV, gaat zich vooral richten op het indienen van schadeclaims voor werknemers, die als gevolg van beroepsziekten als RSI of OPS arbeidsongeschikt zijn geraakt. Het ondernemingsplan voor dit non-profitbureau moet binnen acht tot tien weken klaar zijn.

W. Eshuis van de Bouw- en Houtbond FNV gaat samen met P. Ulenbelt van FNV Bondgenoten het project trekken. “Uiteindelijk wordt het vooral een kenniscentrum over beroepsziekten dat door leden en eventueel niet-leden van de bond kan worden geraadpleegd”, aldus Eshuis

Al eerder dit jaar sprak de bondsraad van FNV Bondgenoten zich voor een dergelijk bureau uit. “Ook de bondsraad van de Bouw- en Houtbond schaarde zich vervolgens achter het idee. We zijn nu dagelijks bezig met het nemen van kleine en grotere beslissingen.” De tijd is volgens Eshuis rijp voor een dergelijke voorziening. “De belangstelling voor zaken als OPS, RSI en asbest is er volop. Daardoor steken ook louche letselschaderegelaars de kop op, waarmee werknemers vaak verder van huis zijn. We hopen met ons bureau in elk geval Amerikaanse toestanden te voorkomen. Uiteindelijk moet het indienen van claims ook een preventieve werking hebben.” Naast financiele claims denkt de vakbondsman aan immateriele zaken, zoals het eisen van aangepast werk.

Het bureau zal ook voorlichtingscampagnes op touw zetten. “Voorop staat ook dat we kennis gaan vergaren. Want we lopen in Nederland hopeloos achter.”

Niet bekend

Eshuis refereert daarbij ook aan het toenemende ziekteverzuim in de bouw. Vorig jaar is dat voor het eerst sinds begin jaren negentig weer gestegen. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) becijferde onlangs het verzuimpercentage op 5,6 procent. De verzuimgevallen duren langer en er zijn meer werknemers van wie de ziekte overgaat in arbeidsongeschiktheid.

Druk

Dat verbaast de vakbondsman overigens niet. “Ik heb dit jaren geleden al voorspeld. De druk in de bouw neemt toe, je ziet ook de aard van de ziekmeldingen verschuiven naar bijvoorbeeld rugklachten.”

Het EIB vermoedt zelf ook dat het stijgende ziekteverzuim te maken heeft met het vele werk in de bouw. “Er zijn meer mensen aan het werk, waarschijnlijk met minder kwalificaties en er is door het vele werk minder controle door de werkgevers”, aldus het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.

Of beroepsziekten in de bouw vaker voorkomen, kan Eshuis niet zeggen. “Wat dat betreft zijn we echt een ontwikkelingsland.

We registreren namelijk niets. Daar ligt dus ook een taak voor het bureau.”

Bureau Beroepsziekten wil geen Amerikaanse toestanden

Reageer op dit artikel