nieuws

Schijnvertoning

bouwbreed

Het is logisch dat weggebruikers mogen meedenken over

oplossingen voor de filepijn. Zij zijn de files. Bovendien vloeit inspraak nu eenmaal voort uit ons democratisch bestel. Inhoudelijk gezien blijken de startnotities, waarin de te bestuderen oplossingen staan voor de files op de A1, A2, en A4, echter een farce.

Ze wekken de indruk dat er iets te kiezen valt. Maar dat is niet zo. De overheid heeft tussen de regels door al gekozen.

In de negen startnotities, met per wegdeel vijf suggesties om het verkeer fatsoenlijk af te wikkelen, sluit Rijkswaterstaat verbetering van het openbaar vervoer bij voorbaat al uit. De forse investeringen daarvoor zouden niet opwegen tegen het rendement. Die optie valt dus af.

Hetzelfde geldt voor de ‘referentievariant’, die zoveel als ‘niets doen’ betekent. Deze mogelijkheid krijgt nauwelijks aandacht, hoewel een dergelijk ontmoedigingsbeleid voor verrassende resultaten zou kunnen zorgen.

In het ‘Meest Milieuvriendelijke Alternatief’ ziet de overheid zelf kennelijk weinig heil. De korte paragraaf omvat slechts holle frasen.

Uitbreiding van het hoofdwegennet blijkt de oplossing om de komende decennia af te rekenen met het fileprobleem. Maar helaas, het is te duur. In de huidige meerjarenramingen van de begroting van Verkeer en Waterstaat is daar trouwens ook geen budget voor gereserveerd.

En zo blijft alleen de ‘benuttingsvariant’ over, het beter benutten van het beschikbare asfalt. De overheid neemt al een voorschotje op deze oplossing. De vluchtstroken van de meeste rijkswegen rond Amsterdam worden vanaf volgend jaar al ingericht als extra rijstroken.

Deze opzet vereenvoudigt het lezen van de startnotities aanmerkelijk, maar maakt van de inspraak een schijnvertoning.

Reageer op dit artikel