nieuws

Rijk vraagt weggebruikers mee te denken over files

bouwbreed

Het Rijk bestudeert mogelijke oplossingen om de files op de achterlandverbindingen A1, A2 en A4 te verminderen. Hiervan zijn uitbreiding van het hoofdwegennet of een betere benutting van het beschikbare asfalt de belangrijkste.

De andere twee opties – niets doen en het milieuvriendelijkste alternatief – laat de overheid eveneens onderzoeken, maar worden in deze publicatie buiten beschouwing gelaten.

Uitbreiding van het hoofdwegennet met extra rijstroken en behoud van vluchtstroken blijkt voor de komende decennia de meest afdoende oplossing, maar daarvoor ontbreken vooralsnog de middelen. Vandaar dat het Rijk serieus kijkt naar de veel goedkopere benuttingsvariant. Dit garandeert een redelijke doorstroming tot het jaar 2010. Het is een tussenoplossing, want rond het jaar 2020 acht de overheid uitbreiding van het asfalt noodzakelijk. Daar dient in de benuttingsvariant al rekening mee te worden gehouden.

Bij benutting van het beschikbare asfalt moet in de meeste gevallen de vluchtstrook worden opgeofferd. Deze zal in eerste instantie als spitsstrook dienen. Later wordt bezien in hoeverre een ruimer gebruik mogelijk is. Verder kunnen maatregelen als een toeritdosering en dynamische rijstrookindeling helpen. In een aantal gevallen is het denkbaar een inhaalverbod voor vrachtwagens worden in te stellen.

Domino-effect

Uitbreiding van het hoofdwegennet kost een vermogen, vanwege het domino-effect. In veel gevallen ontbreekt de ruimte omdat de bebouwing te dicht op de snelweg staat, of moeten viaducten worden vervangen omdat de oude niet meer in de nieuwe infrastructuur passen, zoals op de A2 Leenderheide-Budel. Op dezelfde weg Den Bosch richting Eindhoven stoot uitbreiding op ecologische buren. Bij het knooppunt Holendrecht/Abcoude is een fly-over nodig. Het zijn forse investeringen waarvoor in het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur en Transport (MIT) geen budget is gereserveerd.

In geen van de startnotities wordt dieper ingegaan op het verbeteren van het openbaar vervoer. De mogelijkheden om dit te doen zijn dermate beperkt, zo zeggen vervoersmaatschappijen, dat de toename van reizigers niet opzienbarend zal zijn.

Alle varianten om de files op de A1, A2 en A4 te doen slinken, staan in negen startnotities opgetekend. De rapporten liggen tot eind deze maand ter inzage bij Rijkswaterstaat, lokale en provinciale overheden, bibliotheken en Internet (www.minvenw.nl/projects/swab). Alle reacties van weggebruikers worden gebundeld naar de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en de Commissie voor milieu-effectrapportage gestuurd. Op 1 oktober sluit de inspraaktermijn.

Reageer op dit artikel