nieuws

Restanten bronstijd in Emmeloord

bouwbreed Premium

emmeloord – Flevoland wil een subsidie van ruim zestig mille geven aan de gemeente Noordoostpolder. Het geld is bedoeld voor archeologisch onderzoek naar resten uit de Bronstijd bij de aanleg van bedrijvenpark A6 ten zuidwesten van Emmeloord.

Tijdens eerder verkennend onderzoek in 1984 en 1986 zijn bij het graven van proefputten resten gevonden die dateren uit de Vroege Bronstijd (4500-6100 voor Christus). De resten liggen vooral op oeverwallen langs voormalige stroomgeulen. Mogelijk waren dit zijrekken van de Overijsselse Vecht.

Reageer op dit artikel