nieuws

Reimerswaal verstrekt illegale bouwvergunningen

bouwbreed

den haag – De Zeeuwse gemeente Reimerswaal heeft zichzelf en andere aanvragers illegaal bouwvergunningen verstrekt. Zo zijn de brandweerkazerne, huizen en bedrijfsloodsen in strijd met bestemmingsplannen toch gebouwd. De gemeente is daarvoor op de vingers getikt door de inspectie van het ministerie van VROM.

De Inspectie Volkshuisvesting publiceerde gisteren een onderzoek naar de praktijken van de gemeente. Daaruit blijkt dat Reimerswaal eigen interne richtlijnen heeft opgesteld waaraan bouwvergunningen worden getoetst.

“Dit heeft tot gevolg dat het gemeentebestuur vergunningen verleent die in strijd zijn met vigerende bestemmingsplannen, dat noodzakelijke vrijstellingsprocedures ex artikel 15, 17, 18a en 19 niet of niet volledig zijn gevolgd en dat de wettelijk vereiste coordinatieplicht tussen bouw- en milieuvergunningen niet toepasbaar is verklaard”, rapporteert VROM.

Het rapport heeft uitgewezen dat diverse vergunningen in strijd met de Wet ruimtelijke ordening zijn afgegeven.

De inspectie heeft het gemeentebestuur opgedragen de regels met onmiddellijke ingang correct toe te passen. Verder moet het gemeentebestuur voor 1 oktober reageren en aangeven welke maatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen.

Bekend

Wethouder Bliek van Reimerswaal zegt in een reactie dat de feiten allang bekend waren. “Maar wij delen de conclusie van VROM niet, dat wij handelden in strijd met de wet. We hebben vergunningen verleend aan bewoners en bedrijven in gebieden waar verouderde bestemmingsplannen van kracht zijn. Het zijn vergunningen die in gebieden met actuelere bestemmingsplannen heel gewoon zijn. Er zou dus sprake zijn van rechtsongelijkheid als we ze hadden geweigerd. We hebben alleen nagelaten de benodigde procedures te volgen.” Bliek belooft dat Reimerswaal er alles aan zal doen de achterstand bij het actualiseren van bestemmingsplannen in te lopen.

Minister Pronk tikte de gemeente dit jaar al eerder op de vingers wegens het niet adequaat uitvoeren van een aantal milieutaken. Toen werd een sanctie opgelegd in de vorm van een knelpuntenonderzoek. Bliek: “Dat klopt, en de conclusie van VROM is nu dat de gang van zaken op een aantal punten is verbeterd.”

Reageer op dit artikel