nieuws

PvdA ergert zich aan opstelling van coalitiegenoot D66

bouwbreed

Vervolg van pagina 1 den haag – D66 stelt de aanleg van de Betuwelijn opnieuw ter discussie. Kamerlid Giskes van D66 verdedigde het standpunt van haar partij: “Als de Noordtak wordt geschrapt, heeft dat gevolgen voor het aantal treinen op de hoofdlijn. Dat zal tien tot vijftien procent lager liggen dan in december werd aangenomen. Dit betekent dat ook de rentabiliteit met dat percentage afneemt en die was al niet geweldig. Bovendien is nog niets duidelijk over de Zuidtak en deskundigen verzekeren dat het milieuvoordeel van de Betuwelijn uiterst gering is.”

Giskes kreeg het aan de stok met PvdA-collega Feenstra, die vroeg of zij minister Netelenbos niet vertrouwt. De bewindsvrouw heeft volgens hem toegezegd te komen met antwoorden op de vele vragen over de Noordtak. Zij heeft ook verzekerd dat de hoofdlijn niet ter discussie staat. Feenstra stoort zich er aan dat coalitiegenoot D66 nu openlijk twijfelt aan de goederenspoorlijn in zijn geheel. “Wij zoeken private financiers. Die vinden we natuurlijk nooit als we twijfels blijven zaaien.”

Behalve PvdA en VVD verklaarde alle fracties de investeringsstop een verstandig voorstel te vinden. Zij biedt de mogelijkheid in alle rust nog eens de argumenten voor en tegen te bekijken. Probleem voor de Kamer is dat de uitgaven voor de bouw in hoog tempo voortgaan. Voor meer dan de helft van de 9,35 miljoen gulden zijn al verplichtingen aangegaan.

Feenstra stelde dat de discussie die nu is ontstaan op zich niet onzinnig is, maar waarschuwde met zijn VVD-collega Verbugt en minister Netelenbos voor de gevolgen van een investeringsstop. “Die kost tijd en geld. Dat willen we niet. Wat ons betreft moet de Betuwelijn er zo snel mogelijk komen. Want het bestaande spoorwegnet kan de hoeveelheid treinen niet verwerken. Het RIVM bevestigt dat de trein per tonkilometer schoner is dan de vrachtauto.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels