nieuws

Prognoses voor bouwnijverheid somber

bouwbreed

leiden – De Bouwprognoses vertonen een somber beeld. Alle sectoren zullen met stagnatie te maken krijgen. Oorzaak: inflatie die de lichte groei afremt. Het ministerie van VROM steekt een waarschuwende vinger op en verzekert de bouw dat een eventueel teruggrijpen naar het oude systeem van werkverdeling geen oplossing biedt.

Plaatsvervangend directeur-generaal Huijbregts van de Rijksgebouwendienst bracht deze week alvast de belangrijkste uitkomsten van de Bouwprognoses naar buiten. Die komen volgende maand officieel uit.

Vorig jaar steeg de bouwproductie met twee procent. Dit en volgend jaar zal die stijging rond de drie procent liggen, waarna een stabilisatie optreedt.

Huijbregts: “Op zich is dit natuurlijk een goede zaak. Maar afgezet tegen een verwachte inflatie van ruim drie procent is enige relativering op zijn plaats. De bouw blijft in elk geval achter bij andere sectoren in het bedrijfsleven.”

De woningbouw vertoonde vorig jaar een lichte daling. Dit jaar valt er geen groei te registreren.

Na 2000 wordt een lichte groei van twee procent per jaar verwacht. Na 2002 treedt vermoedelijk weer een daling in.

De utiliteitssector staat er een stuk gunstiger voor. Met een gemiddelde van zeven procent per jaar zit de groei er behoorlijk goed in. Maar vanaf 2001 moet op stabilisatie worden gerekend.

Na een matig 1998 zit de grond-, weg- en waterbouw in de lift. Vooral onder invloed van grote projecten als HSL en Betuwelijn zal de sector dit en volgend jaar met zes procent groeien.

Maar als de treinen eenmaal rijden, is het ook in de gww met de groei gedaan. De werkgelegenheidscijfers in de bouw zien er voor de korte termijn redelijk uit. Maar het ministerie verwacht na 2001 een terugloop van het aantal banen. Met als trend dat het aantal vacatures – bijna 9000 het afgelopen jaar – steeds lastiger te vervullen zal zijn.

Huijbregts is somber over het vermogen van de bouw in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen. Hij constateert dat de sector nog steeds is verdeeld in de bouwheer en aannemer. “Een open Europese markt en het gevoel van toenemende concurrentie hebben onrust en conflicten met zich meegebracht.”

Buitenlandse avonturen van Nederlandse bouwers en architecten zijn veelal op een mislukking uitgelopen. Huijbregts spoort de bouw niettemin aan tot meer lef. Hij waarschuwt voor de beperkingen van de binnenlandse markt. Onderscheiding is de enige manier de sector staande te houden binnen een vrije Europese markt.

“Dat kan met bijzondere productiemethoden of technieken. Samenwerkingsvormen en aparte financieringsvormen scheppen ook kansen. Maar vooral zullen we goed moeten luisteren naar wat de klant wil. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, flexibiliteit en producten die meer keuzevrijheid uitstralen. Toekomstige concurrentie zal in eerste instantie niet meer draaien om prijs, maar om kwaliteit.”

Ondergeschikte rol voor prijsconcurrentie

Reageer op dit artikel