nieuws

Prijscompensatie plus 1,75

bouwbreed

procent als inzet CNV-bond

Van onze redactie economie

odijk – De Hout- en Bouwbond CNV gaat het komende cao-seizoen in met een looneis ter hoogte van de prijscompensatie, plus 1,75 procent. Dit staat in de arbeidsvoorwaardennota 2000 die de bondsraad heeft vastgesteld.

Volgens de CNV-bond komt de looneis hiermee uit op 3 procent. Dit percentage is door de werkgevers al als te hoog bestempeld.

De Bouw- en Houtbond FNV heeft nog geen looneis vastgesteld. Deze bond zal echter vermoedelijk aansluiten bij het advies dat de vakcentrale FNV heeft gegeven. Dat komt uit op 3 procent loonsverhoging plus 0,5 procent aan overige arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Ook het CNV komt naast de looneis nog met een lijst secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo zal het onderwerp arbeid en zorg een speerpunt vormen in de cao-voorstellen van de Hout- en Bouwbond. Deze bond vindt dat ook werknemers in de bouw hun baan en zorgtaken makkelijker moeten kunnen combineren. Dat zal, zo wordt verondersteld, de bedrijfstak aantrekkelijker maken, waardoor meer jonge mensen bereid zijn in te stromen. De bond wil daarom afspraken maken over calamiteitenverlof, kraamverlof, adoptieverlof en palliatief verlof (stervensbegeleiding).

Ook wil het CNV extra aandacht voor het ouderenbeleid – zeker nu het kabinet verlangt dat oudere werknemers langer doorgaan. Dat kan alleen als sprake is van een verantwoord loopbaanbeleid. Daarin past volgens de bond dat ouderen niet kunnen worden verplicht tot ploegendienst en overwerk.

Het CNV voelt wel voor een raamcao die in een onderneming nader wordt ingevuld. Voorwaarde is wel dat de ondernemingsraad instemt met de afspraken die daaruit voortvloeien. Dit past in het streven naar meer maatwerk in de cao.

Het komende cao-seizoen staan de baggerindustrie, betonmortel, houthandel, houtverwerkende industrie, natuursteen, railinfrabouw, stukadoors en uta op de rol.

Reageer op dit artikel