nieuws

Premier voelt niets voor ontslagverbod wao’ers

bouwbreed

den haag – Premier Kok voelt niets voor een ontslagverbod voor wao’ers. Dat blijkt uit het antwoord dat hij de Tweede Kamer gaf tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen. Kok denkt dat het huidige pakket maatregelen vanzelf zal leiden tot een dalend aantal arbeidsongeschikten.

“We hebben met elkaar een heel nieuw pakket afgesproken. Bijvoorbeeld de wet Pemba (Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid, red.) is pas in 2002 helemaal ingevoerd. In dat jaar draait de werkgever voor de helft van de kosten op als een werknemer ziek is. Dan pas kun je overzien wat daarvan de gevolgen zijn. Het is onverstandig halverwege de rit weer nieuwe maatregelen te nemen.”

De minister-president wijst in dit kader ook op de zeven miljard gulden die het Kabinet heeft uitgetrokken voor de inzet van langdurig werklozen in het arbeidsproces.

Stijgen

Kok maakt zich wel zorgen over de weer stijgende wao-cijfers. Op dit moment hebben 897.400 mensen een wao-uitkering en de verwachting is dat het aantal volgend jaar tot boven het miljoen zal stijgen. Dit gebeurt ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en het hele pakket aan wet- en regelgeving om het aantal wao’ers terug te dringen.

Kok zet het onderwerp dan ook hoog op de agenda voor het komende najaarsoverleg met werkgevers- en werknemersorganisaties.

De Tweede Kamer wil echter niet zo lang wachten en pleit voor een snellere ingreep. Een linkse meerderheid van PvdA, D66, GroenLinks en SP tekent zich af voor een ontslagverbod van wao’ers. GroenLinks-fractieleider Rosenmoller constateert dat een aantal van de nieuwe maatregelen contraproductief werkt. “Werkgevers hebben de neiging werknemers bij de poort te selecteren.”

Kok bestrijdt dat werkgevers zich de luxe kunnen permitteren alleen gezonde werknemers in dienst te nemen. “Het werk moet toch worden gedaan.”

Ook D66-fractievoorzitter De Graaf noemt het “verbazingwekkend” dat het Kabinet weer in overleg wil met de werkgevers- en werknemersorganisaties. Het intensieve overleg dit voorjaar heeft nauwelijks effect gehad. “Waarom denkt de premier dat het najaarsoverleg wel zin heeft?”

Fractievoorzitter Marijnissen van de SP wijst er op dat werkgevers ten minste drie procent aan wao’ers in dienst moeten hebben.

In zijn weerwoord beklemtoonde Kok dat een ontslagverbod voor wao’ers “geen onderdeel van het pakket uitmaakt”.

Hij verwees naar volgende week donderdag waarop de wao in een algemeen overleg in de Kamer weer aan de orde komt.

Premier Kok neemt de waarschuwing van staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) met betrekking tot volledige loondoorbetaling bij de Ziektewet niet over. In het kabinet zijn geen plannen daar iets aan te doen, zo liet de premier weten.

Reageer op dit artikel