nieuws

Ontslagverbod wao’ers komt steeds dichterbij

bouwbreed

den haag – In de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op voor het invoeren van een ontslagverbod voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Zowel PvdA als D66 en GroenLinks gaven gisteren tijdens de algemene beschouwingen aan dat ze vinden dat de werkgevers veel te weinig werk maken van de reintegratie van wao’ers die niet voor honderd procent zijn afgekeurd.

“Ik vraag de regering nu echt dringend waarom nog wordt geaarzeld met het verplichten van werkgevers gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te houden”, zei fractieleider Melkert van de PvdA. “Hier zit toch de crux. Te veel werkgevers schuiven te gemakkelijk het probleem door.”

GroenLinks-fractieleider Rosenmoller verklaarde dat werkgevers onvoldoende gemotiveerd zijn personeel te rekruteren onder de gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Hij vindt dat het moment van een ontslagverbod dichtbij is gekomen.

Ook voelt hij voor invoering van een quotering. Dat wil zeggen dat hij er voorstander van is, vast te leggen hoe groot het percentage deels arbeidsongeschikte werknemers per bedrijf moet zijn.

“De maatregelen die tot nu toe zijn getroffen, hebben niet gewerkt. Het ziekteverzuim en het aantal wao’ers blijven stijgen. Daarom pleiten wij voor een parlementair onderzoek naar ziekteverzuim en reintegratie. Dat onderzoek moet leiden tot nieuwe aanbevelingen”, aldus Rosenmoller.

Hypocriet

D66-fractieleider De Graaf heeft zich ‘groen en geel’ geergerd aan de opmerkingen van MKB-voorzitter De Boer over inschakeling van asielzoekers als oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. In het licht van de wao-discussie noemt hij die uitlatingen hypocriet.

De Graaf: “Op deze manier wordt een nieuw soort gastarbeider gecreeerd. Het uitgangspunt is fundamenteel onjuist. Ik wil wel praten over het inzetten van asielzoekers op de arbeidsmarkt, maar dan wel vanwege het feit dat die mensen nu hun tijd op een zinloze manier moeten verdrijven in opvangcentra.”

D66 meent dat het MKB bij zichzelf te rade dient te gaan als het gaat om de problematiek van de langdurig zieken en arbeidsongeschikten.”

“De reintegratie is volstrekt ontoereikend. Dat is geen klacht in de richting van het kabinet. Het is wel iets dat in de sfeer van de sociale partners aan de orde moet worden gesteld.”

Reageer op dit artikel