nieuws

Onteigening Leidsche Rijn niet in gevaar

bouwbreed

den haag – De onteigeningsprocedures van de Vinex-locatie Leidsche Rijn lopen geen gevaar meer nu de Raad van State het bestemmingsplan slechts gedeeltelijk heeft vernietigd.

In een schriftelijke uitspraak bepaalde het rechtscollege in Den Haag dat ‘alleen’ het door de gemeenteraad van Utrecht vastgestelde bestemmingsplan opnieuw ter inzage moet worden gelegd en in de Staatscourant gepubliceerd.

Dat betekent dat eenieder opnieuw bezwaren tegen de in het plan aangebrachte wijzigingen kan maken.

De uitspraak is een tegemoetkoming aan de gemeente Utrecht, die vreesde dat na een eerdere vernietiging van het plan door de Raad van State de gehele bestemmingsplanprocedure zou moeten worden overgedaan. Dat kost veel tijd en geld, en zou bovendien een aantal onteigeningsprocedures ongedaan hebben gemaakt.

Fout

Zover is het niet gekomen, omdat de Raad van State geen bezwaar ziet in het hernieuwd ter inzage leggen van het plan.

Immers, alleen de terinzagelegging was de vorige keer fout gegaan. Buiten de schuld van de gemeente was een stuk tekst van de wettelijk verplichte publicatie van het plan in de Staatscourant weggevallen.

Daardoor kon een aantal belanghebbenden geen bezwaar aantekenen. Zij kunnen dit nu alsnog doen.

De gemeente Utrecht kon gisteren nog geen formele reactie geven op de uitspraak van de rechter. “Het managementteam neemt volgende week een officieel standpunt in. Voor zover nu kan worden overzien, brengt de uitspraak van de rechter geen revolutionaire wendingen teweeg ten aanzien van het grondbeleid, noch in de kwestie tussen projectontwikkelaar Oostveen en grondeigenaar De Bruijn”, verklaarde een woordvoerster van de gemeente.

Reageer op dit artikel