nieuws

NVOB bepleit vaststellen wao-oorzaak ‘Werkgever draait te vaak voor kosten op’

bouwbreed

baarn – Werknemers die als gevolg van handelen in hun vrije tijd arbeidsongeschikt raken, moeten daar zelf verantwoordelijkheid voor dragen. Met deze stelling wil het NVOB een oude discussie nieuw leven in blazen. “Waarom zou het principe ‘de vervuiler betaalt’ alleen voor werkgevers gelden?”

Anders dan in enkele andere Europese landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, maakt Nederland geen onderscheid in de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Of deze op het werk ligt of bij bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, de werkgever moet betalen.

“Het NVOB vindt dat uitermate onredelijk”, laat directeur Harry Dubbelboer weten in het NVOB-Magazine Bouwzaken. “De werkgever wordt onevenredig zwaar gestraft voor iets waarop hij geen enkele invloed kan uitoefenen. Iedereen mag immers zelf bepalen wat hij in zijn vrije tijd doet.”

Simpel

Voor Dubbelboer is de oplossing simpel. Als geen enkele relatie is aan te tonen tussen het werk en de arbeidsongeschiktheid, moet de werknemer zelf de gevolgen van zijn handelen in eigen tijd dragen.

Het NVOB start een actie ondanks het feit dat een aantal pijnpunten wordt opgelost. Zo heeft staatssecretaris Hoogervorst toegezegd dat werkgevers geen hogere basispremie hoeven te betalen als de wao-schade door de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid – voor de bouw Sfb-uosv – wordt verhaald op de veroorzaker. Ook is sprake van een toename van het aantal rechtszaken dat werkgevers aanspannen tegen veroorzakers van arbeidsongeschiktheid. “Voor ons is dat nog onvoldoende. In de eerste plaats geven de rechters in die zaken tot nu toe geen volledige schadevergoeding. De werkgevers draaien dus toch voor een deel van de kosten op. Bovendien moet je je afvragen of we wel willen dat steeds vaker een beroep op de rechter moet worden gedaan. Kijk maar eens naar de politieke discussies over de juridisering van de maatschappij”, licht algemeen secretaris Herman Meerbach van het NVOB toe. Voor de werkgeversorganisatie speelt daarnaast ook het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Bijklussen

Meerbach erkent dat problemen kunnen optreden bij het bepalen van de wao-oorzaak. “Natuurlijk is er sprake van een grijs gebied. Wat doe je bijvoorbeeld met de bouwvakker die naast zijn werk ’s avonds volop bijklust en uiteindelijk met een versleten rug in de wao komt. Maar daar is uit te komen.”

Het NVOB hoopt nu dat andere werkgeversorganisaties meehelpen de discussie hierover opnieuw aan te zwengelen.

Reageer op dit artikel