nieuws

Nieuw onderzoek Betuwelijn kan niet positief uitpakken Hoogleraar Van Wee bestrijdt opvatting PvdA

bouwbreed Premium

den haag – Nieuw onderzoek naar de milieueffecten van de Betuwelijn, zoals de PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil, kan niet positief uitpakken. Het zal aantonen dat het effect van de spoorlijn op de verontreiniging door het goederenvervoer eerder in de buurt ligt van 0 dan van 2,5 procent. Alleen als de politiek besluit tot bijvoorbeeld belemmerende maatregelen voor vrachtauto’s kan op een positief effect worden gerekend.

Dit zegt hoogleraar Van Wee van het onderzoeksinstituut RIVM in een reactie op de discussie die PvdA-Kamerlid Feenstra heeft ontketend. Volgens Feenstra zijn er op dit moment te veel milieurapporten met tegenstrijdige conclusies. Voor de radio zei hij gisteren dat voor- en tegenstanders van de Betuwelijn hun argumenten met een onderzoeksrapport kunnen onderbouwen. Feenstra wil daarom dat nu voor eens en voor altijd wordt vastgesteld wat het effect is van de aanleg van de goederenspoorlijn van de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland. Hij gaat er daarbij van uit dat nieuwe cijfers gunstig uitpakken en leiden tot begrip bij de bevolking voor de investering van 9,35 miljard gulden.

Nadelig

Het RIVM bracht in 1994 een rapport uit waarin werd becijferd dat het effect van de Betuwelijn op de verontreiniging door het goederenvervoer tussen 0 en 2,5 procent zou liggen. Volgens Van Wee zijn echter inmiddels de inzichten gewijzigd en is sprake van een nadelige ontwikkeling voor de trein.

Van Wee: “Behalve het feit dat als gevolg van scherpere milieueisen vrachtwagens schoner zijn geworden, speelt ook een rol dat er aanwijzingen zijn dat straks harder op de lijn wordt gereden dan bij het onderzoek van 1994 werd aangenomen. Wij gingen toen uit van een gemiddelde van 80 kilometer per uur. Er zijn signalen dat die snelheid aanmerkelijk hoger komt te liggen met als gevolg dat het milieuvoordeel afneemt. Daar komt bij dat waarschijnlijk ook veel dieselelektrische locomotieven op de goederenlijn zullen worden ingezet. Wij zijn destijds uitgegaan van alleen elektrische locomotieven.”

Van Wee bestrijdt dat er veel onderzoeken liggen met uiteenlopende resultaten. “Je kunt in elk geval niet zeggen dat er een onderzoek ligt waarin wordt aangetoond dat het effect van de Betuwelijn op het milieu zeer gunstig is. Wij hebben altijd al beweerd dat de voordelen zeer gering zijn.”.

Alleen als de Tweede Kamer met additioneel beleid komt, kan volgens de hoogleraar het milieueffect van de Betuweroute worden versterkt. Behalve maatregelen tegen vrachtwagens kan bijvoorbeeld de snelheid op de lijn worden beperkt en het gebruik van dieselelektrische treinen worden verboden. “Dat is een zaak die de politiek zelf in de hand heeft.”

Tijdens het debat over het voornemen van minister Netelenbos om de Noordtak van de Betuwelijn te schrappen, gistermiddag in de Tweede Kamer, kreeg Feenstra overigens weinig steun voor zijn voorstel. De discussie was nog in volle gang op het moment van sluiting van deze krant.

Reageer op dit artikel