nieuws

Millenniumprojecten in de knel Britse aannemers beleven gouden tijden

bouwbreed

londen – De Britse Conservatieven willen een onderzoek van de nationale rekenkamer naar de grote bouwcontracten die zijn vergeven in het kader van de millenniumviering. Een politieke storm dreigt vanwege de belangrijke vertragingen en steeds hoger oplopende kosten bij de bouw van de 28 zogeheten landmark projects.

Dat zijn de meest prestigieuze projecten die het jaar 2000 zouden moeten inluiden. Van de 28 grote bouwwerken blijken er echter slechts vier op schema te liggen. Nauwelijks honderd dagen van het uur u lijkt het een feest temidden van steigers te gaan worden.

Al de projecten hebben het millenniumstempel gekregen en worden grotendeels gefinancierd door de (door de Labourregering aangestelde) Millennium Commissie. Deze werkt met een schatkist van ruim vier miljard gulden lottogeld.

Wilde staking

Met man en macht wordt in Londen gewerkt om tenminste de Millennium Dome, het anderhalf miljard gulden kostende pronkstuk en persoonlijke liefhebberijtje van premier Blair, op tijd af te krijgen. Maar de afbouw van de Dome werd deze week geplaagd door een wilde staking van elektriciens die overigens ook ander bouwprojecten in de greep houdt.

Vanwege de grote politieke investeringen die premier Blair heeft gedaan in de tijdige en spectaculaire opening van de Dome zal die op 31 december vast wel worden ingewijd, als voorzien. Maar daarvoor zullen wel miljoenen meer moeten worden uitgegeven dan begroot, zeggen insiders. Voor de tijdige opening van andere projecten wordt nu gevreesd.

Peter Ainsworth, de Conservatieve schaduwminister van Cultuurzaken, verwijt de Labourregering millenniumroes en een gebrek aan hardheid bij het afspreken van boeteclausules met aannemers die de deadline niet halen. “Er zal grote teleurstelling zijn als een flink aantal projecten die bestemd waren voor de millenniumviering uiteindelijk niet open zullen zijn”, aldus Ainsworth.

Parken

Het laatste geldt zeker voor de bijna 200 meter hoge mast die de haven van Portsmouth een herkenbaar monument had moeten geven. Idem dito voor ambitieuze musea, parken en aquaria in onder meer Newcastle, Liverpool, Glasgow, Hull, Sheffield, St. Austell.

Voor het bouwen van deze projecten heeft de Millennium Commissie ruim 650 miljoen gulden gereserveerd, waarbij de helft van de subsidie moet worden aangevuld door het bedrijfsleven of door lokale overheden.

Volgens ingewijden beleven Britse aannemers momenteel gouden tijden in de millenniumgekte. Politici zijn maar al te bereid tegemoet te komen in de hogere kosten om hun gezicht te redden en volgend jaar tenminste iets te kunnen laten zien aan hun kiezers. Grant Prior van het vakblad Construction News denkt dat er gewoon te veel millenniumprojecten zijn begonnen. Voor de Millennium Commissie is het onmogelijk goed zicht te houden op de uitvoering van de werken.

Het Londense Millennium Wheel, dat momenteel wordt gebouwd door Hollandia, zal overigens buiten het onderzoek door de rekenkamer vallen, omdat dit een volledig particulier initiatief is van British Airways.

Reageer op dit artikel