nieuws

‘Meer ruimte verbetert economie Den Haag’

bouwbreed Premium

den haag – De economie van Den Haag kan pas verbeteren wanneer er een oplossing komt voor de ruimtenood in de gemeente. Vooralsnog ontbreken ruimte en middelen voor grondexploitaties en investeringen. In de begroting voor 2000, die vandaag wordt gepresenteerd, zegt het gemeentebestuur ondernemingen en instellingen te willen aantrekken met een groter aanbod van geschikte bedrijventerreinen en een goede en gedifferentieerde woonvoorzieningen.

In het komende jaar willen Burgemeester en Wethouders vooral de concurrentiepositie van Den Haag versterken. De nadruk ligt daarbij op onder meer de dienstensector, het internationale recht en het openbare bestuur. De noodzakelijke investeringen worden toegelicht in de programma’s Hoog Hage, Stadseconomie, Herstructurering en Mensenwerk.

In de afgelopen jaren kende Den Haag een gunstige economische ontwikkeling. Inclusief de bezuinigingen kwam er enige rek in de gemeentelijke begroting. Het college van B en W kan als gevolg daarvan twee miljoen gulden extra uitgeven aan onderhoud en exploitatie van onder meer het groen. Verbetering van de leefomgeving en de openbare ruimte valt onder de kernpunten van het beleid.

Extra geld geeft het bestuur ook uit aan een betere brandveiligheid van scholen. Voor spoeduitbreidingen van schoolgebouwen ligt 0,7 miljoen gulden gereed. In 2000 daalt het tarief voor de onroerende zaakbelastingen voor woningen met 5 procent en dat voor niet-woningen met 2,7 procent. De afvalstoffenhefing stijgt met 1,4 procent.

Reageer op dit artikel