nieuws

Meer groene energie dankzij Zonnelease

bouwbreed

heemstede – Zonder investeringen beschikken over een grote zonneboiler-installatie is mogelijk dankzij Zonnelease. Deze financieringsconstructie, bedacht door energiebedrijf EZK, is vooral een uitkomst voor zorginstellingen.

Op het dak van een grote zorgflat in Haarlem-Schalkwijk leggen installateurs de laatste hand aan een nieuwe zonneboiler-installatie. Twee collectoren met een totaal oppervlak van ruim tachtig vierkante meter moeten de 180 bejaarde bewoners van de flat van warm water gaan voorzien. Niet al het water misschien, maar in totaal gaat het ze zeker een besparing opleveren van 18.400 kubieke meter aardgas, oftewel zo’n 12.500 gulden per jaar. En dat is ook precies de leaseprijs waarvoor de instelling over de zonneboiler kan beschikken. Na vijftien jaar wordt de zonneboiler haar eigendom.

Inventief

Het is allemaal mogelijk door Zonnelease; een inventieve financieringsconstructie bedacht door nutsbedrijf EZK uit Heemstede. Het bedrijf koopt grootschalig zonneboilers in bij fabrikant ATAG en clustert subsidieaanvragen, waardoor projectdrempels worden gehaald die afzonderlijk onbereikbaar zijn. Bovendien kan gebruik worden gemaakt van de energie investeringsaftrek, wat voor zorginstellingen zelf niet is weggelegd.

Voorlichter Frank Abspoel van EZK benadrukt dat het zaak is de installatie goed te dimensioneren. Te klein is niet rendabel, maar te groot evenmin. Het luistert vrij nauw en EZK heeft de engineering uitbesteed aan gespecialiseerde bureaus. De kosten daarvoor worden meegefinancierd.

Het leasebedrag is in principe gelijk aan de uitgespaarde energiekosten. De hele rekensom is gebaseerd op de huidige gasprijs. Mocht die stijgen, dan wordt het voordeel voor de instelling alleen maar groter. En dat de gasprijs stijgt staat volgens Abspoel buiten kijf. Al was het maar omdat de overheid duurzame energiebronnen wil stimuleren. Een middel waar ze daarbij graag naar grijpt, is het zwaarder belasten van fossiele brandstoffen.

Kleintje

In de wereld van energiedistributie is EZK een kleine partij. Maar wie niet sterk is moet slim zijn, motiveert Abspoel het initiatief van zijn organisatie.

Zonnelease is een van de antwoorden van EZK op de schaalvergroting en liberalisering die de energiesector in haar greep heeft. Het stelt het energiebedrijf in staat bij nieuwe klanten over de vloer te komen en aan hen wellicht energie te slijten. Via een samenwerking met andere kleine energiebedrijven in Enercom wordt de Zonnelease-formule landelijk aangeboden.

Bij het helemaal openen van de energiedistributiemarkt kan ook energie landelijk aan de man worden gebracht. Want een melkkoe zal de leaseconstructie voor EZK nooit worden. Voor het uitdenken van de constructie heeft Novem projectsubsidie verstrekt; verder blijven de baten voor het energiebedrijf beperkt.

De leaseconstructie vraagt van alle betrokkenen volgens Abspoel nogal wat pionierswerk. Veel gebeurt op basis van goed vertrouwen. Zo berust het economisch eigendom van de zonneboilers na oplevering bij leasemaatschappij Leaseco, terwijl het juridisch eigendom bij EZK berust.

De naverwarmingsketels die het water op temperatuur brengen als de zon het laat afweten, zijn in het geval van de Haarlemse zorgflat eigendom van de woningcorporatie. Maar wat gebeurt er als na tien jaar de flat onverhoopt leeg komt te staan? De investeringskosten zijn immers pas met vijftien jaar terugverdiend. Wie mag er dan opdraaien voor het verlies? En hoe groot is de kans op zo’n misser? Hoe zit het met het beschikkingsrecht? EZK noch de andere partijen heeft daar een sluitend antwoord op.

Meest rendabel

Vooralsnog richten EZK en Enercom zich met de zonnelease op zorginstellingen, sportaccommodaties en zwembaden. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat zonneboilers van alle milieuvriendelijke energievormen het meest rendabel zijn. En zorginstellingen gebruiken nu eenmaal veel warm water.

Bovendien hebben zorginstellingen zich al in 1995 in een convenant verplicht om in het jaar 2000 hun energie-efficiency met 30 procent te vergroten. Dat kan onder andere door te investeren in groene energie. Maar de jaarbudgetten waarvan die instellingen rond moeten komen, laten doorgaans geen ruimte voor dergelijke uitgaven.

Dat wil niet zeggen dat EZK niet nadenkt over vergelijkbare constructies voor andere doelgroepen en installaties. Veel verwacht Abspoel vooral van een systeem dat EZK momenteel op het eigen hoofdkantoor uittest om kantoren te koelen met zonnewarmte. Ook de stormachtige ontwikkelingen bij de fotovoltaische zonnepanelen volgt EZK op de voet. Maar vooralsnog zijn zonnelease-constructies voor kantoren of particulieren nog niet haalbaar.

Reageer op dit artikel