nieuws

Mededinging

bouwbreed

De modernisering van het mededingingsrecht, de gevolgen daarvan en het kabinetsstandpunt kwamen in Cobouw aan de orde op 7 september in het artikel ‘Kabinet in voor nieuwe aanpak mededinging’. Ten onrechte meldt de auteur dat deze modernisering – aangeduid als het Witboek – ook gevolgen heeft voor de preventieve aanmelding van fusies en concentratievorming. Volgens de auteur is aanmelding niet langer noodzakelijk.

Dit is onjuist. Het Witboek betreft voorstellen over de modernisering van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag (ex art. 85 en 86). Deze voorstellen hebben consequenties voor de toepassing van art. 6 en 24 van de Mededingingswet. Het Witboek heeft echter geen gevolgen voor het concentratietoezicht. Dit betekent dat concentraties – fusies, overnames en bepaalde typen joint ventures – ook na eventuele implementatie van de voorstellen van de Europese Commissie nog steeds ‘preventief’ ter toetsing bij de NMa dienen te worden aangemeld, indien de Nederlandse drempelbedragen worden overschreden. Dit is het geval wanneer de betrokken ondernemingen tezamen jaarlijks in totaal meer dan 250 miljoen gulden wereldwijd omzetten en minstens twee van hen binnen Nederland elk een jaaromzet van minimaal 30 miljoen behalen.

Mr. E.W.F. Schotanus, Nysingh Dijkstra de Graaff

Advocaten en Notarissen, Arnhem

Reageer op dit artikel