nieuws

Magneettrein Noord-Nederland

bouwbreed Premium

geniet voorkeur van Netelenbos

den haag – Minister Netelenbos van Verkeer geeft voor een snelle spoorverbinding naar Noord-Nederland vooralsnog de voorkeur aan een magneetzweeftrein, boven een normale hogesnelheidstrein.

Een studie moet de haalbaarheid van de verbinding duidelijk maken. De bewindsvrouw vraagt het kabinet in te stemmen met zo’n verkenning. Netelenbos wil het bedrijfsleven nauw bij het onderzoek betrekken, omdat in Den Haag tot 2010 het geld ontbreekt voor de aanleg van de zogeheten Zuiderzeelijn (Randstad-Groningen via de Flevopolder). Realisering van het project via publiek-private samenwerking is om die reden een voorwaarde. Behalve het bedrijfsleven moeten ook Verkeer en Waterstaat, Financien, Economische Zaken en VROM en de betrokken provincies in de werkgroep zitten.

De door het Duitse Siemens ontwikkelde magneettrein (Transrapid) komt in een studie van het Centraal Planbureau naar voren als aantrekkelijkste optie, schetst Netelenbos. De NS heeft gemengde gevoelens bij de Transrapid. “Een prachtig vervoermiddel, waarvan de techniek absoluut superieur is”, erkent een woordvoerder. Maar als groot nadeel noemt hij dat bij een magneettrein sprake is van een totaal nieuwe infrastructuur die niet aansluit op het bestaande railsysteem. (anp)

Reageer op dit artikel