nieuws

Kroniek biedt wegwijzers naar duurzaam Nederland

bouwbreed Premium

Mr. H.E. Koning, oud-president van de Rekenkamer, heeft als voorzitter van de Nationale Toekomstprijs de ‘Kroniek van duurzaam Nederland’ aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Wat houdt de kroniek in? Volgens een toelichting bevat hij ‘wegwijzers naar duurzaamheid’.

‘O, is dat duurzaam’ luidt de titel van de in boekvorm uitgegeven kroniek. De verbazing die hierin doorklinkt zal misschien ook de Tweede Kamerleden bevangen, als ze lezen over het eten van insecten, het toepassen van zonnetechnologie in arme Afrikaanse landen en gedumpte riksja’s, die een kunstmatig rif vormen in de baai van Jakarta. Uiteraard hangt alles met elkaar samen, maar deze kroniek waaiert wel erg breed uit. Daardoor verdwijnen de harde feiten naar de achtergrond. De uitstoot van CO2 bijvoorbeeld is nog steeds veel te hoog. Daar zou de bouw in Nederland veel aan kunnen doen.

De opgenomen bijdragen zijn allemaal ‘verkennend’, schrijft Kees Waagmeester in de inleiding. Hij is adjunct-directeur van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling (NCDO), initiatiefnemer van de kroniek en organisator van de Nationale Duurzaamheidsdebatten. Van deze zesde jaarlijkse editie van de ‘Kroniek van duurzaam Nederland’ mag je verwachten dat het verkennende stadium inmiddels kan worden afgesloten. De kroniek wekt de indruk van het tegendeel. Waagmeester wil zelfs geen definitie geven van duurzaamheid. Het heeft iets te maken met het vergroten van keuzemogelijkheden, veraangenamen van het leven en genieten van elementaire menselijke waarden.

Tweede Kamer noch bouwnijverheid hebben op die manier veel aan dit debat. De stad moet leefbaar zijn, de overheid moet fundamenteel voor de fiets kiezen, het grondwaterpeil moet omhoog en we moeten minder materiaal en grondstoffen verbruiken. Allemaal te breed en te abstract. Een gemiste kans, want een concrete aanpak is hard nodig.

Frans van Velden

‘O, is dat duurzaam’ is te bestellen bij de NCDO, telefoon (020) 5503555, email ncdo0913knoware.nl.

Reageer op dit artikel