nieuws

Kabinet neemt sneller besluit over Noordtak

bouwbreed Premium

den haag – De ministerraad neemt binnen enkele weken een standpunt in over de vraag of de Noordtak van de Betuwelijn er al dan niet moet komen.

Premier Kok wil niet wachten tot half oktober, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Hij vindt dat snel een einde moet komen aan de onzekerheid die is ontstaan nadat minister Netelenbos van Verkeer vorige week haar twijfels uitte over de noodzaak van de noordoostelijke verbinding.

Kok heeft dat gisteren de Tweede Kamer toegezegd. CDA-Kamerlid Leers wilde van hem weten of het kabinet de twijfels van Netelenbos deelt. De minister-president antwoordde daarop dat de ministerraad nog niet in de gelegenheid is geweest het onderwerp te bespreken. Hij voegde er wel aan toe dat bij een dergelijk beraad het standpunt van de vakminister erg zwaar weegt. “Je moet wel heel erg bijzondere redenen hebben om daar van af te wijken”, aldus Kok.

Hoewel de premier vrijdag nog liet blijken geergerd te zijn door de uitspraken van Netelenbos in een kranteninterview, wekte hij in het vragenuurtje in de Tweede Kamer de indruk het de normaalste zaak van de wereld te vinden dat een vakminister zich in het openbaar uitlaat over actuele onderwerpen. Hij voegde er wel aan toe dat het in dit geval een erg gevoelige kwestie betreft, omdat nu opnieuw discussie ontstaat over de vraag of de hele Betuwelijn wel nodig is.

Kok liet duidelijk blijken dat die vraag wat hem betreft niet meer aan de orde is. De goederenspoorlijn is volgens de premier nodig voor de ontwikkeling van Nederland en in het bijzonder van de de Rotterdamse haven. “We moeten afmaken wat we hebben voorgenomen in plaats van bij elke biels een nieuw maatschappelijk debat aan te gaan over nut en noodzaak van de spoorlijn.”

Tijdens het korte debatje dat in het vragenuurtje ontstond maakte PvdA-Kamerlid Feenstra nog eens duidelijk dat hij nieuw onderzoek wil naar de milieuconsequenties van de aanleg van de Betuwelijn. Hij gaat er van uit dat de trein er positief uitkomt, ondanks het feit dat hoogleraar Van Wee van het RIVM onlangs duidelijk maakte dat bij een nieuw onderzoek de vrachtwagen er wel eens gunstiger uit zou kunnen komen.

Reageer op dit artikel