nieuws

Infiltratie regenwater op klaverblad Heerenveen

bouwbreed

heerenveen – Bouwcombinatie It Fean ’99, waarin vijf ondernemingen samenwerken, begint een dezer dagen op het nieuwe klaverblad bij Heerenveen met de aanleg van een infiltratievoorziening voor het opvangen van regenwater afkomstig van asfalt. Het is momenteel het grootste project in Nederland waarbij regenwater vanaf het wegdek in de grond wordt geinfiltreerd.

De uitvoering van het infiltratieproject maakt onderdeel uit van de onlangs geopende A32 en het klaverblad Heerenveen. Van een van de toevoerwegen wordt het regenwater van 3800 vierkante meter asfalt afgekoppeld. Dit is een systeem waarbij het water niet via het rioolstelsel wordt afgevoerd, maar direct in de grond wordt geinfiltreerd.

Op de bewuste plek zou aansluiting op het riool een te dure aangelegenheid worden, omdat daarvoor een persleiding nodig zou zijn.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat op verzoek van de gemeente Heerenveen.

“Binnen de gemeente Heerenveen hanteren we het beleid dat we zorgvuldig met het oppervlaktewater en de afvoer van regenwater om willen gaan”, vertelt woordvoerder De Jong. “De afvoer van relatief schoon regenwater op het rioolstelsel willen wij daarom zoveel mogelijk vermijden. Bovendien was dit ter plaatse ook niet mogelijk in verband met de verdiepte aanleg van een fietstunnel. De rechtstreekse afvoer van het water op een vijver vinden wij uit milieuoogpunt niet wenselijk. De afvoer via de infiltratieboxen zien wij als een geschikte oplossing. Eventuele vervuilingen kunnen zich hierin verzamelen, terwijl het schone regenwater rechtstreeks in de grond infiltreert.”

Groenstrook

In het project worden 598 infiltratieboxen van polypropyleen verwerkt. In dit geval zijn de boxen half zo groot als normaal. Dit heeft te maken met de locatie. De boxen worden in een langgerekte groenstrook verwerkt, waar ook nog enige gronddruk valt te verwachten. Naar verwachting zal dit project bij meerdere rijkswegen een vervolg krijgen.

Reageer op dit artikel