nieuws

Hoe nu verder?

bouwbreed

De Betuweroute blijft als hoofdtak naar Duitsland hoe dan ook gehandhaafd. Volgens de prognoses kunnen hierover in 2015 tweehonderd treinen worden geleid. Driekwart hiervan zal via Emmerich naar Duitsland rijden.

De vervoersstroom Betuweroute – Twente kan over het bestaande spoor Elst-Arnhem-Zutphen-Almelo en Hengelo. Met wat aanpassingen biedt deze route tot het jaar 2010 voldoende capaciteit.

Het goederenvervoer Betuweroute – Noord-Nederland vergt nader onderzoek. Bezien moet worden hoeveel treinen er over het bestaande spoor kunnen en hoeveel over de nog aan te leggen Hanzelijn Lelystad-Kampen. Als de Hanzelijn niet wordt aangelegd, zal ook op de langere termijn de huidige route Amersfoort-Zwolle moeten worden gebruikt, of de toekomstige Zuiderzeelijn die de Randstad via de noordelijke provincies verbindt met Duitsland.

Na het jaar 2015 moeten onderzoeken uitwijzen in welk tempo het goederenvervoer groeit en hoe daar in Europees verband op kan worden ingespeeld. Met de kennis van nu blijven de verbindingen via Emmerich en Venlo de meest dominante opties.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels