nieuws

Hilversum worstelt met haar erfgoed Dudok en de omroepen zijn de smaakmakers

bouwbreed

Elke plaats heeft zijn eigen bouwprojecten. In deze rubriek worden de belangrijkste bouwlocaties van een specifieke gemeente belicht. Vandaag Hilversum.

Nieuwbouwplannen te over in de gemeente Hilversum. De vraag is echter in hoeverre het oude in de stad moet wijken voor het nieuwe. Daarover is volop discussie. Zeker als het gaat om de twee zaken waar deze gemeente enige naam en faam aan kan ontlenen: de gebouwen van stadsarchitect Willem Marinus Dudok en de villa’s die de omroepen na hun vertrek naar het Mediapark achterlaten.

Dudok en de omroepen zijn de smaakmakers van Hilversum. En dus is het besef aanwezig dat zorgvuldig moeten worden omgesprongen met hun nalatenschap. De bouw van het Mediapark heeft de vraag opgeworpen wat te doen met de leegkomende villa’s van bijvoorbeeld AVRO, KRO, NCRV en VARA.

De Bond Heemschut heeft samen met de historische verenigingen Albertus Perk en Hilversum Pas Op in ieder geval het verzoek ingediend om er rijksmonumenten van te maken. Als een dergelijk verzoek eenmaal is ingediend, mag er niets meer aan de gebouwen worden vertimmerd. Inmiddels wordt er zelfs aan gewerkt om de hele villawijk van Hilversum tot beschermd stadsgezicht te verklaren.

Een ander verhaal vormen de panden van Dudok. De bestemming daarvan is van meet af aan duidelijk geweest, maar de vraag is in hoeverre zij nog aan de eisen van de tijd voldoen. Dat was reden voor het Dudok Centrum om hierover voor de zomer een aantal discussiebijeenkomsten te houden, onder de titel ‘Dudoks erfenis: slopen, behouden en vernieuwen’.

Slopen vond niemand een goede oplossing, zo vat Suzanne Mulder van het Dudok Centrum samen. En behouden kon al evenmin op een meerderheid rekenen. “Niemand zei dat er niets veranderd moest worden. Iedereen begreep dat er iets gedaan moest worden.”

Blijft over: vernieuwen. Delen van de 25 woningcomplexen met in totaal 1700 sociale huurwoningen zijn of worden nu gemoderniseerd om verkoop ervan mogelijk te maken. De twintig schoolgebouwen worden aangepast om ze nog een onderwijsfunctie te kunnen laten vervullen. “Hoewel ik denk dat de onderwijsinstellingen de panden inmiddels wel als een last beschouwen. Het beheer ervan is vrij ingewikkeld.”

Monumentale gebouwen als de raadhuizen van Hilversum en Velsen zijn inmiddels uitgebreid, onzichtbaar, zoals in Hilversum, of juist erg zichtbaar, zoals in Velsen.

De gemeente doet er ondertussen alles aan om haar imago als Dudok-stad te versterken. Via haar Internet-site is het nu zelfs mogelijk om virtueel een bezoek aan het beroemde Raadhuis te brengen –

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels