nieuws

Gemeente verwijt VROM vals pr-beleid

bouwbreed

reimerswaal – Het gemeentebestuur van Reimerswaal wijst de verwijten van het ministerie van VROM als zou het maar wat aanrommelen met het vergunningenbeleid, met klem van de hand. Het ministerie probeert de gemeente een slechte naam te bezorgen, vindt B en W.

In een ‘brief op poten’ aan de Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening, reageert het college bijna furieus op het besluit van minister Pronk om de gemeente onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Nog afgezien van het feit dat het college zich niet kan vinden in de ‘ongenuanceerde’ berichtgeving van het ministerie, zet het vraagtekens achter de door VROM aangehaalde voorbeelden.

“Deze voorbeelden zijn in de rapportage niet eens terug te vinden. Wij krijgen dan ook sterk de indruk dat deze publiciteitscampagne doelbewust is opgezet teneinde een sfeer van wetteloosheid en rechteloosheid in onze gemeente te creeren.”

In de brief wijst de gemeente de aantijgingen van VROM dat het een te ruimhartig en schimmig beleid voert, van de hand. Volgens het college zijn alle beslissingen in alle openheid genomen.

Hiermee doelt het gemeentebestuur vooral op de interne regels die voor de behandeling van bouwvergunningen zijn opgesteld. “Ons ruimtelijk beleid liep zowel organisatorisch als beleidsmatig volkomen vast. Het gevolg was dat vergunningsaanvragers met eindeloze procedures werden geconfronteerd en dat het ambtelijk apparaat volkomen overbelast raakte”, geeft het college als reden voor het opstellen van de interne regels. Hiermee wilde het de vaak stroperige procedures stroomlijnen. Tevens zegt het ruim 600.000 gulden te hebben uitgetrokken om oude bestemmingsplannen te vernieuwen.

Druk

Onder druk van het ministerie zijn de interne regels nu van tafel. “We doen het weer zoals het hoort”, zegt burgemeester A. Verbree vandaag in Cobouw. “Hoewel ik niet de illusie heb een maatschappelijke discussie te hebben losgemaakt, hebben we ons beleid niet voor niets aangepast. Er is een woud aan vaak ondoorzichtige regels in de ruimtelijke ordening ontstaan. Het enige dat wij hebben willen doen, is hierin duidelijkheid scheppen. Maar goed, dat mag dus niet…”

Fijntjes merkt het gemeentebestuur in de brief nog op, het ministerie een huurcontract te zullen sturen voor de kantoorruimte die de inspecteur in het gemeentehuis wil hebben.

Op pagina 3: ‘Echte ambtenaar wint in Reimerswaal’.

Reageer op dit artikel