nieuws

Geen investeringsstop voor Betuwelijn

bouwbreed Premium

den haag – Er komt geen investeringsstop voor de Betuwelijn. Een motie van D66 met die strekking kreeg gisteren onvoldoende steun in de Tweede Kamer. Behalve PvdA en VVD stemden alle fracties voor. De eerste twee partijen hebben echter een Kamermeerderheid van acht zetels.

D66 wil een nieuwe discussie in de Kamer over de aanleg van de Betuwelijn. Kamerlid Giskes betoogde dat haar fractie december vorig jaar weliswaar voor de aanleg van de 9,35 miljard gulden kostende goederenspoorlijn heeft gestemd, maar dat de aannames en prognoses op basis waarvan dat besluit is genomen, zijn gewijzigd.

Zij doelde op het voornemen van minister Netelenbos de Noordtak van de Betuwelijn te schrappen en de treinen via bestaande lijnen en de nog te bouwen Hanzelijn te laten lopen. Op 24 september neemt het kabinet hierover een besluit.

Op pagina 3: PvdA ergert zich aan opstelling coalitiegenoot D66.

Reageer op dit artikel