nieuws

Friese meren blijven met nieuwe eigenaar openbaar

bouwbreed

leeuwarden – De Friese meren blijven openbaar en eigendom van een overheidsinstelling. Dit stelt het ministerie van Financien naar aanleiding van berichten dat verkoop aan particulieren tot de mogelijkheden behoort.

Grote Friese meren zoals het Bergumermeer, de Fluessen, het Sneekermeer en het Tjeukemeer zijn nu eigendom van de Dienst Domeinen, onderdeel van het ministerie van Financien. Die ziet het beheer van de meren niet langer als kerntaak. “Wij denken dat het beheer bij lagere overheden in betere handen is. Die zitten er dichter op en hebben beter zicht op de actuele situatie”, stelt woordvoerder Anton Duisters.

Domeinen praat daarom al een paar jaar met de provincie over een mogelijke overdracht. Een uiterste verkooptermijn is niet afgesproken. Mocht Friesland afzien van overname, dan klopt Domeinen aan bij andere rijksdiensten, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Ook verkoop aan gemeenten is een optie. Bij beide is de openbaarheid gegarandeerd, aldus Duisters.

Inschrijving

De reguliere procedure van Domeinen bij het afstoten van onroerende zaken is dat andere rijksoverheidsdiensten eerste gegadigden zijn voor overname. Daarna komen lagere overheden in beeld. Hebben geen van deze partijen interesse, dan verkoopt Domeinen via openbare inschrijving.

Duisters: “Bij openbare en recreatieve wateren geldt deze procedure niet. Het is daarom ondenkbaar dat de meren aan een particulier worden verkocht die ermee kan doen en laten wat hij wil.”

Welke meren zich het best lenen voor een overdracht en eventuele bodemverontreinigingen, wordt momenteel onderzocht door Domeinen. Ook maakt de dienst waardetaxaties. De provincie bevestigt de gesprekken met Domeinen, maar kan op dit moment niet zeggen of zij daadwerkelijk van plan is de meren over te nemen.

Reageer op dit artikel