nieuws

Fabrikanten van betonwaren bannen kwartsstof uit

bouwbreed Premium

Bond vraagt om coulante opstelling woerden – De Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) treft maatregelen tegen het kwartsstof in de betonwarenindustrie. Die zijn echter niet van de ene op de andere dag in praktijk gebracht. Directeur ir. A. Pielkenrood verzoekt de vakbonden en de Arbeidsinspectie om die reden om een coulante houding.

De Arbeidsinspectie licht de betrokken bedrijven vanaf 1 januari 2000 door. Begin volgend jaar houdt de BFBN met posters een bewustwordingscampagne.

Het Plan van Aanpak dat de BFBN aan de vakbonden en de Arbeidsinspectie voorlegde, geeft aan hoe het stofprobleem kan worden opgelost. Daarin staat bijvoorbeeld dat werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen moeten krijgen wanneer een bedrijf (nog) geen stofafzuiging heeft. Het is aan de bonden ervoor te zorgen dat mensen de beschermers daadwerkelijk gebruiken. De organisatie geeft ondernemers door middel van een virtuele fabriek stof tot nadenken. Deze elektronische simulatie stelt het materieel voor de betonwarenproductie voor en geeft per machine aan hoeveel stof er kan vrijkomen, doet oplossingen aan de hand en vermeldt tevens de ervaringen met de desbetreffende aanpak.

Het stofprobleem verkleint naarmate bedrijven meer samenwerken. Pielkenrood roept ondernemers op in dit geval te vergeten dat ze concurrenten zijn.

Dat laat onverlet dat de competitie in de sector betonwaren groot is. Er is een grote capaciteit, die mede de prijzen voor massaproducten als stenen en tegels laag houdt. Pielkenrood wijst de veronderstelling dat de maatregelen de bedrijfstak indirect moeten saneren van de hand. Kleine en grote bedrijven moeten elkaar helpen.

Grote problemen

De BFBN helpt op diens beurt ook niet-leden. Momenteel zijn zo’n 150 ondernemingen georganiseerd. Die vertegenwoordigen ruim 90 procent van de bedrijven en zo’n 95 procent van de totale omzet. Het aantal niet-leden slinkt. Kleine bedrijven ondervinden al grote problemen met de eisen die bijvoorbeeld de verplichte milieumaatregelen en het Bouwstoffenbesluit stellen. Ze hopen die in georganiseerd verband op te lossen.

Zwartepiet

De uitvoerende bouw kreeg intussen drie jaar uitstel om soortgelijke problemen op te lossen. Enerzijds kan Pielkenrood zich vinden in de verplichting meteen aan de slag te gaan. De omstandigheden in een fabriek zijn minder complex dan op de locatie. Anderzijds meent hij dat de betonwarenindustrie de zwartepiet krijgt toegespeeld. Voorgefabriceerde betondelen verlossen de uitvoerende bouw van het stofprobleem dat bijvoorbeeld zagen en boren op de bouwplaats veroorzaken.

De maatregelen en de bijbehorende investeringen verschillen per bedrijf. De ondernemers kunnen daarvoor gebruik maken van de investeringsaftrekregeling. Andere subsidies zijn (nog) niet beschikbaar De bond wil daar wel naar zoeken. Vooralsnog zijn er voldoende leveranciers voor de apparatuur. Desnoods kan in het buitenland worden besteld. De voorzieningen moeten evenwel telkens op maat worden gemaakt.

Reageer op dit artikel