nieuws

Europese inschrijving voor militair oefenterrein Assen

bouwbreed

ASSEN – Het ministerie van Defensie is deze maand begonnen met de realisering van een 450 hectare groot militair oefenterrein in het gebied De Haar ten zuidwesten van Assen.

Het werk aan de op het terrein gelegen wegen is gegund aan de firma Temmink in Oldenzaal. Voor het overige werk wordt een openbare Europese inschrijving gehouden.

Het toekomstige terrein, dat ligt ingeklemd tussen het TT-circuit en de rijksweg A28, zal vooral dienen als oefenaccommodatie voor de Lucht Mobiele Brigade. Volgens planning moet het terrein, waarvan de aanleg 4,5 miljoen gulden kost, rond 2002 worden opgeleverd.

Het project zou aanvankelijk al rond 2001 worden opgeleverd. Na nogal wat bezwaarprocedures, die voor de nodige vertraging hebben gezorgd, konden de werkzaamheden op het toekomstige oefenterrein pas deze maand beginnen.

De inrichting van het terrein bestaat volgens gangbare militaire eisen uit beboste randen, een middengebied en grote open terreingedeelten. De kern van het militaire terrein zal bestaan uit een afwisselend patroon van oefenoorden (nabootsing van stedelijke en dorpse situaties), helikopterlandingsplaatsen, bos- en bivakterreinen, natuurterreinen, weidegebieden, een logistiek circuit, een beekdal en diverse al bestaande ontsluitingswegen.

Reageer op dit artikel