nieuws

Den Bosch investeert honderd miljoen in bestuurscentrum

bouwbreed

‘s-hertogenbosch – De gemeente ‘s-Hertogenbosch hield er zelfs een speciaal persontbijt voor. Als teken van een nieuw begin en om de trotsheid van het gemeentebestuur over het project ‘Het Huis van de Stad’ te tonen. Bijna honderd miljoen gulden. Dat betaalt de gemeente om over vier jaar zonder zorgen de huisvesting van haar ambtenarij de volgende eeuw in te laten gaan.

Het huidige stadhuis wordt vanaf volgend jaar verbouwd en gereed gemaakt voor de volgende eeuw. Achter het huidige stadhuis aan de Markt komt een tweede gebouw, waardoor het ruimtegebrek waarmee de bestuurlijke organisatie van de gemeente kampt tot het verleden moet behoren.

In de onlangs gepresenteerde nota Het Huis van de Stad staat dat beide gebouwen qua uiterlijk en functie elkaar integraal aanvullen, waardoor er een nieuw bestuurscentrum ontstaat. De eerste verdieping zal een moderne, multifunctionele raadszaal herbergen. Deze wordt niet alleen gebruikt als politiek toneel, maar is ook geschikt voor congressen en andere bijeenkomsten.

Binnendieze

De tweede verdieping is bedoeld voor commissievergaderingen. Ook nieuwe leesruimten en een nieuwe publieke tribune staan op het programma. Opmerkelijk is vooral het ontwerp van sommige vloeren. Deze worden hier en daar transparant gehouden om de Binnendieze zichbaar te maken. Het watertje speelt sinds een jaar een prominente rol in ‘s-Hertogenbosch nadat de gemeente besloot de gedempte delen van de Binnendieze weer open te gooien. In het plan is tevens een verbinding opgenomen, waardoor het voor speciale gelegendheden mogelijk is om van binnenuit het stadhuis de Binnendieze te kunnen bevaren.

Parkeergarage

Maar er is meer. Want ‘s-Hertogenbosch wil het meteen goed aanpakken. Ook het huidige stadskantoor wordt vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid. De gemeente betrekt ook het oude pand van Rijkswaterstaat, dat vlakbij het stadskantoor is gelegen. Tevens wordt er een nieuw gedeelte aangebouwd. Onder het stadskantoor wordt een parkeergarage aangelegd met 155 plaatsen.

De kantoorruimtes worden ingericht op basis van flexibel werken. Zodoende ontstaan er zevenhonderd werkplekken voor de duizend medewerkers, die door iedereen gebruikt kunnen worden. Het totale plan vergt een investering van bijna 102 miljoen gulden.

De kosten worden gedekt door verkoop van panden, vrijvallende huurbudgetten en de reserve grote projecten. Momenteel loopt er nog een procedure in het kader van het bestemmingsplan. Na archeologisch onderzoek en de aanvraag van monumenten-, bouw- en sloopvergunning zal de bouw omstreeks 2001 beginnen.

Reageer op dit artikel