nieuws

De Vestigingswet

bouwbreed

Nog meer mensen moeten een eigen bedrijf starten. Dat maak ik op uit de aankondiging van minister Jorritsma die de Vestigingswet verder wil uithollen. Alsof de drempel om in de bouw voor jezelf te beginnen zo hoog is. Een voordeel is er, het aantal beunhazen zal afnemen. De beunhaas als niet-gekwalificeerde verdwijnt, omdat de kwalificatie-eis niet meer geldt.

Als minister Jorritsma nu eens op de plek van minister Borst gezeten had? Zou ze dan ook de toelatingseisen om in een beroep te functioneren hebben laten vallen? Waarin verschilt de bouw van de gezondheidszorg, zou je willen weten. Weliswaar tref je ook in de gezondheidszorg veel beunhazen aan – ze heten dan kwakzalvers – voor de reguliere zorg geldt een langdurige opleiding en afsluitende diploma’s.

Overigens geef ik toe, dat een langdurige opleiding en het bezit van een diploma nog geen garantie is voor vakwerk. De kans dat kwaliteit wordt geleverd is natuurlijk wel veel groter.

De belangstelling die kwakzalvers ervaren duidt erop dat in de gezondheidszorg het begrip kwaliteit niet door een ieder op gelijke wijze wordt gedefinieerd.

Voor de prestaties van bouwbedrijven kan een andere maatstaf gelden. Kwaliteit kan in principe objectief gemeten worden. Zaak is wel dat potentiele klanten op de hoogte zijn van de geleverde kwaliteit. Kwaliteit kent zijn prijs.

Het achterwege blijven van eisen in de Vestigingswet betekent niet het ontkennen van de noodzaak om bekwaam in het vak te zijn. Op de markt – dus in onderlinge concurrentie – zal bepaald worden wie bekwaam is en tegelijk een aantrekkelijke prijs vraagt. Soms zal de winnaar van deze competitie geen diploma’s hebben, meestal wel, denk ik.

Organisaties van ondernemers zijn vaak van mening dat het afschaffen van wettelijke vestigingseisen leidt tot oneerlijke concurrentie. Oneerlijk is dan het niet beschikken over een diploma. Het diploma als entree tot een bedrijfstak.

Als ondernemersorganisaties ageren tegen het afschaffen van bekwaamheids-eisen bij de vestiging van een bedrijf, zal dit in het algemeen de bescherming van de eigen leden beogen. Gelijke monniken, gelijke kappen zal het uitgangspunt zijn.

Onder deze laag zit iets anders. Meer aansluitend bij de realiteit. Erkenningsregelingen, garantieregelingen en klachtenprocedures zijn voorbeelden van eigentijds ondernemerschap.

Niet de door een vestigingswet beschermde positie, maar de gemeenschappelijke presentatie naar consumenten/opdrachtgevers moet het vakmanschap garanderen. Dat is ook de realiteit. Voor maatschappelijke organisaties blijft er voldoende werk aan de winkel.

Veel eerder dan de aanwezigheid van een, in de vestigingswet bedoeld, diploma zijn er andere zaken om je druk over te maken. Wetten en regels op het terrein van arbeidsomstandigheden, milieu, duurzaam bouwen, Bouwbesluit, cao’s enz. dienen te worden nageleefd. Het is niet goed voorstelbaar, dat dit allemaal niet meer zou gelden bij het laten vallen van vestigingseisen. Als consument zou ik het bovendien wel prettig vinden om er zeker van te zijn, dat een bouwer een veilige constructie verwezenlijkt.

Op dit punt moeten de bewindslieden Jorritsma en Borst toch hetzelfde denken. De reguliere gezondheidszorg vergt bewezen kwalificaties, evenals het opleveren van veilige bouwwerken. Concessies zijn niet denkbaar. Het werk van bedrijven in de bouwnijverheid heeft echter ook betrekking op verfraaiing en andere niet-constructieve werkzaamheden. In deze sfeer hebben bijdragen van niet-gekwalificeerde personen en bedrijven geen ernstige gevolgen. Het is niet mooi en het moet snel opnieuw worden gedaan. Consumenten die in zo’n circuit willen blijven moeten hun gang maar gaan.

Wat in ieder geval niet moet gebeuren bij het uithollen van de vestigingswet? Het verminderen van de aandacht voor opleidingen van de KOB, BOB en de gespecialiseerde opleidingen in de bouwnijverheid. Meer dan op basis van wettelijke eisen geloof ik in vrijwillig verworven kennis en vaardigheden. Mogelijk dat minister Jorritsma dit ook gelooft.

Adri Buur

Reageer op dit artikel