nieuws

Bouwbeleid Utrecht klapt op vier huizen Minister Pronk wikkelt prikkeldraad om bouwcontouren in streekplan

bouwbreed

utrecht – Het bouwbeleid van de provincie Utrecht komt zwaar onder druk te staan nu milieuminister Pronk een ‘prikkeldraadbeleid’ ten aanzien van woningbouw voert. Hij accepteert niet dat lagere overheden afwijken van de bouwcontouren die in streekplannen zijn vastgelegd en laat zelfs de kleinste nieuwbouwplannen hierop klappen.

Dit geldt niet alleen voor de provincie Utrecht, maar voor alle provincies die hun streekplan op dergelijke leest hebben geschoeid. Provinciale Staten van Utrecht timmerden de bouwcontouren in het streekplan niet dicht. “Het is een plan op hoofdlijnen, waarin provincie en gemeenten zich de vrijheid veroorloven de strakke contouren zelf in de vullen”, lichtte gedeputeerde E. Korthuis-Elion (VVD) gisteren toe. Dat werkte in het verleden goed, maar de huidige minister Pronk van Ruimtelijke Ordening en Milieu houdt er andere denkbeelden op na dan zijn voorgangers.

De provincie Utrecht heeft het starre beleid van de VROM-minister inmiddels aan den lijve ondervonden. Drie gebiedjes waarop kleinschalige woningbouw moet komen, staan op losse schroeven omdat een deel van de huizen buiten de contouren valt. In een geval gaat het om slechts een huis.

Voor het gebiedje Nigtevecht in de gemeente Loenen – waar nu nog een garage staat – ligt een bouwplan voor zes woningen. Vier daarvan vallen buiten de contouren van het streekplan. De bouwer kan de kosten van grondsanering pas betalen als hij alle zes huizen mag bouwen. Om die kwaliteitslag te kunnen maken, keurde de provincie het bouwplan goed.

Het ministerie deed dat echter niet. Het moet maar eens afgelopen zijn met de uitzonderingen, zo vindt het ministerie, en legde de kwestie voor aan de bestuursrechter. VROM diende tevens een bezwaarschrift in bij de gemeente Loenen. De rechter heeft de zaak voorlopig geschorst, het bezwaarschrift wordt vandaag door de gemeente Loenen behandeld.

Bewegingsvrijheid

Onafhankelijk van de uitspraak van de rechter en de uitslag van de bezwarencommissie beraden Gedeputeerde Staten van Utrecht zich op stappen, om zich nog enige bewegingsvrijheid in het bouwbeleid te veroveren. Als eerste staat een overleg met minister Pronk op de agenda. De provincie Utrecht voelt zich gedwarsboomd in een rechtvaardig bouwbeleid. In het geval Nigteveld is de woningbouw immers ondergeschikt aan de kwaliteitsverbetering, omdat de projectontwikkelaar de sterk vervuilde grond ook saneert.

Als het overleg met minister Pronk niet de gewenste resultaten oplevert, staat de provincie Utrecht nog maar een ding te doen: een nieuw streekplan opstellen. In dit streekplan moet de bewegingsvrijheid van gemeenten al zijn opgenomen, zo benadrukte gisteren gedeputeerde Korthuis. Volgens haar zullen de bouwcontouren voor de provincie zo voordeling mogelijk worden ingevuld, “maar ze wel strak om elk grassprietje en kiezeltje laten lopen”.

Interprovinciaal

Vandaag is bijna het voltallige college van GS aanwezig op de jaarconferentie van het Interprovinciaal Overleg in Middelburg. Het thema luidt ‘provinciale ruimtelijke ontwikkelingspolitiek’. Commissaris van de Koningin, mr. B. Staal, deelde mee dat het strakke beleid van minister Pronk zeker besproken zal worden. “In elk geval in de wandelgangen.” Waarmee de commissaris aangeeft dat het rijksbeleid de provincie zeer hoog zit.

Reageer op dit artikel