nieuws

Boetes overtredingen Arbowet veel te laag

bouwbreed

amsterdam – De nieuwe Arbowet dreigt volgens FNV Bondgenoten op een fiasco uit te lopen. Volgens de bond zijn de boetes voor overtredingen veel lager dan vorig jaar door het ministerie van Sociale Zaken is aangekondigd. Van het lik-op-stukbeleid komt niet veel terecht, stelt J. Warning van FNV Bondgenoten.

De moeizame relatie tussen Arbeidsinspectie en Openbaar Ministerie (OM) ligt volgens Warning ten grondslag aan de verlaging. Het OM hanteert eigen normen voor boetebedragen en trekt vergelijkingen met andere overtredingen. In de regel is het OM geneigd bij het niet nakomen van de Arbowet aan bedrijven lagere boetes op te leggen dan de Arbeidsinspectie, aldus FNV Bondgenoten.

Om te voorkomen dat bedrijven hun heil zoeken in een civiele procedure, zou de Arbeidsinspectie de boetebedragen hebben verlaagd tot eenvijfde van het oorspronkelijke bedrag.

Het ministerie van Sociale Zaken begrijpt niet hoe FNV Bondgenoten aan de informatie komt. “Het klopt niet”, zegt een woordvoerder. “De boetes zijn niet lager.”

De Arbeidsinspectie kan, vanaf 1 november als de nieuwe wet ingaat, een bestuurlijke boete opleggen van maximaal 25.000 per overtreding.

Reageer op dit artikel