nieuws

Bij HBG alles goed met uitzondering van Duitse dochter Vervolg van pagina 1

bouwbreed

amsterdam – Neerlands grootste bouwer draait als immer solide. De groepsmaatschappijen tonen goede resultaten, behalve traditioneel Wayss en Freytag (W en F) die er nog steeds niet in slaagt uit de rode cijfers te komen. Voor het hele jaar verwacht het bedrijf een gelijkblijvend nettoresultaat.

HBG-topman Jan Veraart toont zich duidelijk teleurgesteld over de Duitse dochter. “Het is tegen de verwachting. We hadden gedacht dit jaar op de nul uit te komen. We zullen verder moeten verbeteren. De weg daarheen is het opkrikken van de organisatie.” Gedeeltelijk is dat al gebeurd door de Duitse holding er tussenuit te halen. W en F moet nu rechtstreeks aan Rijswijk rapporteren.

Veraart weigert in paniek te raken. Zaken die andere bouwers zouden doen, onder de kostprijs inschrijven, is er bij hem niet bij. “Dat doen we zeker niet. De vraag is niet of we kostendekkend kunnen werken, maar of we voldoende kostendekkende werken kunnen binnenhalen.”

Tevreden

De overname van W en F krijgt overigens nog een juridisch staartje voor voormalig grootaandeelhouder Agiv. HBG heeft bij de Duitse rechter een ‘Klage’ ingediend tegen Agiv, omdat “we bij de overname onvoldoende geinformeerd zijn”. Veraart bleef lijken in de kast vinden, telkens als hij hoopte het lek gedicht te hebben. Inhoudelijk wilde hij niet op de procedure ingaan.

Behoudens dit zorgenkindje toonde Veraart zich tevreden over de overige de groepsmaatschappijen. Met een kleine 11 miljard gulden ligt de huidige werkvoorraad op een hoog niveau.

In Engeland doet voormalig zorgenkindje Nuttall het uitstekend. Over het gehele jaar genomen verwacht HBG een omzet van drie miljard en een stijging van de nettowinst. Daar werkt HBG Construction ook aan mee. Onder meer staat hier een kopie van het Gelredome in Coventry op de rol. Daarmee stijgt het aandeel van Engeland in de groepsomzet van 27 naar 29 procent.

De Nederlandse activiteiten zullen iets stijgen tot ruim twee miljard gulden. Ook verwacht HBG een beter resultaat.

Duitsland

In Duitsland daalt de omzet. Dat ligt niet aan Raulf, dat ondanks de deconsolidatie nog voluit bij HBG hoort. Naar verwachting draait Raulf dit jaar een omzet van 400 miljoen met als resultaat “een zwarte nul”. Gezien de slechte Duitse markt, vindt Veraard dit geen slecht resultaat.

Voor de rest van de internationale activiteiten is de topman vooral te spreken over de Verenigde Staten, waar de activiteiten gebundeld zijn in HBG Constructors met vijf vestigingen. “Dat toont een gezonde groei en kent een uitstekende werkvoorraad.”

Kerncijfers eerste half jaar

(mln. guldens)

1998 1999 omzet 5,147 4,830 resultaat 83 85 nettowinst 59 59

Reageer op dit artikel