nieuws

Begrip voor schrappen van Noordtak ‘Hanzelijn kan functie deel Betuwelijn overnemen’

bouwbreed

den haag – De regeringspartijen PvdA en VVD hebben begrip voor het standpunt van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat dat de aanleg van de Noordtak van de Betuwelijn niet nodig is. Beide partijen willen echter wel de zekerheid dat Duitsland deze wijziging accepteert in de afspraken over de afwikkeling van het internationale goederenvervoer per spoor.

PvdA-Kamerlid Feenstra wil van de minister weten of kan worden zekergesteld dat de nog aan te leggen Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle het goederenvervoer van de Noordtak kan overnemen. Dat suggereerde Netelenbos gisteren in een interview met dagblad De Gelderlander. Feenstra pleit in dit verband voor een snelle bouw van de Hanzelijn. Bovendien wil hij weten of kan worden voorkomen dat het bestaande spoor tussen Arnhem en Zutphen intensief wordt benut voor goederenvervoer.

Netelenbos maakte gisteren via De Gelderlander haar twijfels bekend over de noodzaak van de minstens vier miljard gulden kostende Noordtak.. Tegen het stuk spoorlijn was een recordaantal bezwaren ingediend. Bovendien is Netelenbos uit haar overleg met de Duitse overheid gebleken dat minder waarde wordt gehecht aan de noordelijke aansluiting van de Betuwelijn.

Zuidtak

Veel interessanter vinden de Duitsers de 9,35 miljard gulden kostende hoofdlijn van de Betuweroute en de Zuidtak. De komende maanden wil de minister praten over de consequenties van met name een veel drukkere Zuidtak, die via Nijmegen naar Venlo loopt. Daarbij komt volgens haar ook de IJzeren Rijn, de spoorverbinding van Rotterdam via Antwerpen naar Duitsland, weer in beeld.

De vaste Kamercommissie vo6or Verkeer en Waterstaat heeft Netelenbos inmiddels om een brief gevraagd waarin ze haar standpunt uiteenzet. Volgende week debatteert de Kamer met de minister.

Voor CDA-Kamerlid Leers was de openbaring van de minister aanleiding opnieuw de aanleg van de hele Betuweroute ter discussie te stellen. Eerder verzette hij zich al tegen de aanleg omdat het kabinet er maar niet in slaagt de 1,6 miljard gulden aan private financiering binnen te slepen.

Ook D66, GroenLinks, SP en SGP menen dat nu de hele Betuwelijn weer onder vuur ligt. “Het is goed dat de Achterhoek niet wordt aangetast, want het is een mooi gebied. Maar diverse partijen hebben steeds gezegd dat de Noordtak en de hoofdroute van de Betuwelijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”, zegt GroenLinks-Kamerlid Van der Steenhoven.

De Gelderse gedeputeerde De Bondt, die altijd voor de Betuwelijn is geweest, zette in een reactie eveneens vraagtekens bij de hele goederenspoorlijn. “De minister heeft met haar uitlatingen de stenen onder haar eigen bouwwerk weggetrokken”, meent hij. Gelderland en Overijssel willen wel zo snel mogelijk ‘een stevig gesprek’ met de minister.

De zes gemeenten langs de bestaande aftakking van de Betuweroute bij Elst richting Twente zijn ‘verbijsterd’ over het voornemen van minister Netelenbos om de Noordtak te schrappen en een deel van het goederenvervoer in noordoostelijke richting over de huidige spoorlijn te laten rijden. Verkeerswethouder H. Alberse van Rheden, woordvoerder namens de zes gemeenten, noemt de houding van de minister ‘halfslachtig’.

Op pagina 2: Zonder Noordtak geen Betuwelijn.

Reageer op dit artikel