nieuws

Bedrijfspand Zwaag extreem zuinig

bouwbreed

zwaag – Wissink BV heeft in Zwaag in Noord-Holland een extreem energiezuinig bedrijfspand geopend. Door gebruikmaking van alternatieve energie en de toepassing van energiesparende maatregelen is een besparing op aardgas van 70 procent verwezenlijkt. Verwacht wordt dat de investering binnen vier jaar is terugverdiend.

Het nieuwe bedrijfspand heeft als een van de eerste in de installatiebranche geen gasmeter. Door toepassing van warmtepompen wordt het hele pand verwarmd en gekoeld. Warmtepompen maken gebruik van de constante temperatuur van de aarde voor de energiehuishouding. De pomp kan de door de aarde geleverde warmte van twaalf graden opwaarderen tot maximaal vijftig graden Celsius.

In feite werkt een warmtepomp hetzelfde als een koelkast, alleen omgekeerd. De warmtepomp heeft, net zoals een koelkast, elektriciteit nodig om te functioneren. Volgens wetenschapper Chriet Titulaer is de behoefte aan elektriciteit van buiten eigenlijk het enige nadeel van de warmtepomp.

Hart

De warmtepomp is het hart van het energiezuinige pand. Maar alleen in combinatie met andere energiebesparende maatregelen kan het hart goed functioneren. De gehele buitenschil van het pand moet volgens de hoogste normen geisoleerd zijn. Het ventilatiesysteem is zodanig ontworpen dat de warmte uit de mechanisch afgevoerde lucht wordt gebruikt om verse koude lucht op te warmen. Zonnepanelen wekken elektriciteit op. Efficiente verlichting is gekoppeld aan aanwezigheidsdetectoren en daglichtafhankelijke dimmers.

De getroffen maatregelen geven een besparing van 70 procent op het aardgasverbruik ten opzichte van een soortgelijk pand zonder voorzieningen. Hierbij is rekening gehouden met het verbruik van aardgas voor het opwekken van de elektriciteit die noodzakelijk is voor de warmtepompen en de verlichting. De extra investering voor al die voorzieningen is aanzienlijk. De terugverdientijd voor de maatregelen komt op iets meer dan dertien jaar. Omdat de overheid het investeren in energiebesparende middelen stimuleert door het beschikbaar stellen van subsidies, kan de investering worden terugverdiend in bijna vier jaar.

Woningen

“Promotie van energiebesparende voorzieningen is ons doel”, zegt vestigingsmanager Erik Janssen. Het zijn niet zozeer de bedrijfspanden waar Wissink zich in de nabije toekomst op wil richten, maar de woningbouw. Voor renovatie van bestaande woningen zijn de warmtepompen niet geschikt, omdat de randvoorwaarden van isolatie op het hoogste niveau ontbreken. Problemen zijn er nog genoeg om te overwinnen. Volgens Janssen is het met name de regeltechniek die achterloopt bij de ontwikkelingen. Bovendien is het niet eenvoudig de bestaande subsidieregels te doorgronden. Voor advies, informatie of bouwvergunning zijn er nog te veel loketten. Een bundeling van krachten zou de ontwikkeling van het energiebesparend bouwen kunnen bevorderen.

Volgens Titulaer zijn er voor de komende honderd a tweehonderd jaar nog fossiele brandstoffen aanwezig. Daarna zal moeten worden overgegaan op alternatieve energiebronnen. Daarom is het volgens hem, los van de vervuiling die het huidige energiegebruik met zich meebrengt, verstandig nu rekening te gaan houden met de schaarste in de toekomst.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels