nieuws

Baggerwereld verwacht concentraties

bouwbreed Premium

den haag – De grote Nederlandse baggeraars verwachten op termijn concentraties met buitenlandse bedrijven. Niemand durft zich te wagen aan een voorspelling over de omvang van de overnamegolf.

In een interview in het Financieele Dagblad kondigde Boskalis-topman R. van Gelder de golf aan. Hij richtte zijn blik vooral op staatsbedrijven in onder meer Indonesie die worden geprivatiseerd.

Zijn woorden passen in het beeld dat de Koninklijke bij de presentatie van de halfjaarcijfers gaf. Wereldwijd bestaat enorme behoefte aan waterbouwkundige werken. Havens en opspuiten van land ten behoeve van landaanwinning zijn de grootste trekkers.

Navraag bij andere baggeraars leert dat ook zij een verdergaande concentratie niet uitsluiten. “Er gebeurt zeker iets. Maar of dat een golf wordt of een golfje valt nog te bezien. Het beeld lijkt dus niet onrealistisch”, zegt de HBG-woordvoerder.

Ook Ballast Nedam weet dat de baggerwereld aan de vooravond van veranderingen staat. “Maar hoe is niet te voorspellen. Zo wordt over de privatisering van de staatsbedrijven al heel lang gesproken. Maar wanneer dat gaat gebeuren, is niet bekend. Je ziet nu overigens al dat grote werken vaak in combinatie worden uitgevoerd. Maar voor de toekomst sluiten we niets uit”, zegt Ballast Nedam bij monde van woordvoerster De Geus.

Haar verwachting is mede gebaseerd op het voortdurende streven naar verdere efficiency en daarmee kostenreductie in de baggerwereld. Daarin past zonder meer de uitbouw naar meer vestigingsplaatsen en dus meer thuismarkten.

Reageer op dit artikel