nieuws

Allochtonen willen vooral ruime gang in huis Haagse architecte houdt woonwensenonderzoek

bouwbreed Premium

den haag – De dagen van de standaard woningindeling gang, open keuken, woonkamer en drie slaapkamers lijken geteld. Althans als bouwend Nederland luistert naar de wensen van de toekomstige gebruiker. Want alleen al allochtonen zien in bijvoorbeeld de traditionele gang als toegang tot andere kamers een aparte ontmoetingsruimte.

Tot deze conclusie komt de Haagse architecte Nahied Koolen, eigenaresse van ARC, bureau d’architecture.

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft de uit Iran afkomstige architecte zich geruime tijd bezig gehouden met de woonwensen van Turken en Marokkanen. De uitkomsten van dit onderzoek vormden vervolgens de basis van een ontwerpplan voor een wijkje in het naoorlogse stadsdeel Zuidwest Den Haag.

“Het meest opvallende is dat allochtonen, in tegenstelling tot wat we tot dusverre dachten, geen aparte ruimte voor vrouwen en mannen willen hebben. Ze leven gewoon bij elkaar.”

Nahied Koolen legt de brochure ‘Reis naar Nieuw’ op tafel, die onlangs naar aanleiding van onder meer haar studie is verschenen. Dan zegt zij: “Allochtonen hechten wel zeer aan een scheiding tussen prive- en openbare ruimtes. Openbaar is bijvoorbeeld de gastenkamer waar het bezoek wordt ontvangen. Onder prive wordt naast de slaapkamer en keuken ook de zogenoemde salonruimte verstaan. In de huizen in Turkije en Marokko fungeert de gang als centrale ontmoetingsruimte.”

Gangen

In de brochure legt de uit Turkije afkomstige Fatima Korkut het haarfijn uit: “De gangen van huizen in Turkije zijn veel groter dan de gangen van Nederlandse woningen. In Turkije kun je de gangen mooi behangen en versieren. Je kunt daar een mooi tafeltje neerzetten en koffie zitten drinken. De kinderen kunnen er spelen. De gangen in Turkse huizen hebben dus een andere functie dan hier. Er kunnen meerdere mensen samen in zo’n gang staan praten.”

Ook de Marokkaanse deelnemers aan het onderzoek spraken de wens uit een grote gang als ontmoetingsruimte te willen hebben.

Plattegrond

Op basis van de Turkse en Marokkaanse gegevens heeft Nahied Koolen vervolgens een plattegrond ontworpen, waarbij de traditionele Hollandse gang vervangen is door een kleine entree.

Een centrale plaats in de woning neemt de salonhal annex eetkeuken in. “Alle kamers”, legt Koolen uit, “dus zowel de slaapkamers als gastenkamer, komen op de salonhal/eetkeuken uit. Maar de gastenkamer is ook alleen via de entree bereikbaar. Het bezoek hoeft dus niet door de salonhal. Dat zorgt er dus voor dat er een strikte scheiding is tussen openbaar en prive.”

De plattegrond die zij heeft bedacht is bedoeld voor een woning van elf bij negen meter.

De architecte schudt driftig nee op de vraag of hiermee dan de allochtonenwoning is geboren. “Ik houd niet zo van een dergelijk stempel. Het gaat er niet om wie er in het huis woont. Het gaat om de sfeer die er in het huis is. En ook Nederlanders kunnen zich in deze indeling uitstekend vinden, omdat van de gastenkamer bijvoorbeeld een werkkamer of kantoor kan worden gemaakt. Klanten kunnen, zonder in de overige woonruimten te komen, gewoon binnenlopen.”

Tuinen

Naast het ontwerp van de binnenruimte heeft zij ook een ontwerp voor de buitenruimte gemaakt. Ook hier is sprake van een scheiding tussen prive en semi-openbaar. Dit betekent dat zij een tuin met afscheiding heeft bedacht waarbij een toogboog met rozenstruik – “dat willen ze graag” – toegang geeft tot het semi-openbare deel waar de bewoners hun buren kunnen tegenkomen.

De vraag dringt zich natuurlijk op of het ontwerp van Nahied Koolen ook uitgevoerd gaat worden. De architecte hoopt van wel. Bij het Woningbedrijf Den Haag Zuidwest buigen ze zich momenteel over de financiele haalbaarheid.

In elk geval zegt Nahied Koolen ervan overtuigd te zijn dat bouwers en ontwikkelaars er verstandig aan doen de woonwensen van de toekomstige gebruiker centraal te stellen. “Weten wat men met de ruimtes wil gaan doen. Kennis opdoen van de verschillende culturen en hun wensen is belangrijk om vergissingen te voorkomen.”

Reageer op dit artikel