nieuws

Vuurtoren North Carolina verschuift dertig meter per dag

bouwbreed

cape hatteras – North Carolina, de oudste vuurtoren in de Verenigde Staten en de hoogste ter wereld, wordt verplaatst om het gebouw te redden van de oprukkende zee.

De verhuizing van de vuurtoren op Cape Hatteras in de staat North Carolina is zowel een technisch hoogstandje als een eerste experiment met de nieuwe methode waarop regeringsinstanties dergelijke grote werken aanbesteden.

De vuurtoren waarschuwt sinds 1870 schepen tegen de gevaarlijke zandbank, Diamond Shoals, twintig kilometer voor de kust. In de loop der eeuwen strandden daar honderden schepen.

De oude vuurtoren is mede uniek omdat hij helemaal van bakstenen is gebouwd. De toren stond aanvankelijk bijna vijfhonderd meter van de kust. In de loop der jaren is het strand voor de vuurtoren steeds verder weggespoeld en stond hij tot voor kort nog maar 45 meter van het water.

Drijvend

Aanvankelijk moesten nieuwe, beschermende pieren het probleem oplossen. Maar de staatsregering besloot in 1995 geen vergunningen meer af te geven voor de bouw van pieren. Een 25 miljoen gulden kostende verhuizing bleek toen de enige manier om de vuurtoren te redden. Daar is vorige maand mee begonnen. National Park Service regelt de verhuizing, het Congres betaalt de klus.

De vuurtoren is 60 meter hoog en weegt 4800 ton. Hij steunt op een drijvende fundering. Het fundament ligt twee meter diep op een mat van houten palen, die rust op samengeperst zand. Die methode werd indertijd gekozen omdat het natte zand op de bouwplaats zo hard bleek dat er geen palen doorheen geheid konden worden. Het zand is een bijzonder stevige ondergrond en kan ongeveer vier keer het gewicht van de vuurtoren dragen. Omdat de vurenhouten palen in zoet water liggen, zijn ze de afgelopen honderddertig jaar nauwelijks gerot. Door het afkalvende strand dreigde echter zout water onder de toren te spoelen, waardoor paalrot dreigde.

Hydraulisch

De eerste stap voor de verhuizing was het uitgraven van de basis van de toren. Daarna werden ijzeren staven door de fundering gestoken. Die mat van staven is daarna vijftig centimeter opgetild door in totaal honderd hydraulische krikken.

De mat is verdeeld in drie zones die ten opzichte van elkaar kunnen buigen om eventuele oneffenheden in de weg op te vangen. De verhuizing gaat langzaam, de vuurtoren wordt per dag dertig meter opgeschoven. Aan het eind van de reis is hij 880 meter verschoven. Doordat de kust ter plaatse een bocht maakt, zal de vuurtoren uiteindelijk weer bijna 500 meter van de zee staan.

Gespecialiseerd

De aanbesteding verliep volgens een nieuwe methode voor een federale overheidsinstantie. Normaal wordt een dergelijke procedure opgedeeld in een ontwerp- en een uitvoeringsfase. De laagste bieder voor elk van deze fasen krijgt het contract. Maar het verhuizen van een vuurtoren is een zeer gespecialiseerd werk, dat maar door weinig bedrijven kan worden uitgevoerd. Beide fasen werden in dit geval gecombineerd en in totaal zes bedrijven deden een bod.

De twee finalisten werkten hun plannen verder uit en uiteindelijk werd het contract gegeven aan International Corporation, een bedrijf dat al eerder kleinere vuurtorens verplaatste. De verhuizing is naar verwachting rond half augustus afgerond.

Reageer op dit artikel