nieuws

Vervuilde grond basis voor twee eilanden

bouwbreed Premium

wageningen – Waterschap Vallei en Eem gaat de vervuilde grond uit de uiterwaarden van de Nederrijn gebruiken om twee eilanden te creeren. Volgens het Waterschap is het de oplossing om van de vervuilde grond af te komen.

Tijdens het graven in een zijarm van de Nederrijn bij Wageningen kwam 2500 kubieke meter puinhoudende klei tevoorschijn die zwaar vervuild bleek met lood, koper en zink. De vervuilende stoffen zijn zeer waarschijnlijk in de loop van vele jaren meegevoerd door de Nederrijn en afgezet in de uiterwaarden. De zwaar vervuilde klei wordt op milieutechnisch verantwoorde wijze afgevoerd naar een erkende stortplaats.

Daarnaast is nog 31.000 kubieke meter zeer licht met puin verontreinigde grond gevonden. Het puin is waarschijnlijk afkomstig van een steenfabriek die in de uiterwaarden heeft gestaan.

Voor deze licht verontreinigde grond heeft het Waterschap in samenwerking met Arcadis Heidemij Advies een andere oplossing gevonden. Deze grond wordt gebruikt om midden in de zijarm (nevengeul) twee eilanden te creeren. Het is de bedoeling dat de eilanden zich ontwikkelen tot natuurgebied. De ongeveer 25.000 kubieke meter schone grond die overblijft na het graven van de nevengeul, wordt gebruikt in een nog nader te bepalen dijkverbeteringsproject.

Kosten

Door de vondst van de verontreiniging heeft het graven van de zijarm in de Bovenste Polder onder Wageningen twee jaar vertraging opgelopen. Bedoeling is dat volgende maand weer met de werkzaamheden wordt begonnen. Eind dit jaar kan het werk gereed zijn.

De oplossing voor de licht vervuilde grond stelt het waterschap in staat de extra kosten die de verwerking van de vervuilde grond met zich meebrengt, binnen de perken te houden. Deze extra kosten bedragen ongeveer een miljoen gulden. Naast het Waterschap Vallei en Eem betalen het ministerie van Verkeer en Waterstaat , de provincie Utrecht en de provincie Gelderland een deel van de kosten.

Reageer op dit artikel