nieuws

Vakantie (IX)

bouwbreed

Schrijf ik net dat moderne architectuur niks is, lees ik in de NRC dat Nederland wereldwijd in de vakbladen wordt bewonderd om zijn ‘supermodernisme’. Wat dat is, bleef overigens duister. Een criticaster noemde het gewoon een herhaling van de jaren zestig: grote dozen die plompverloren worden neergezet.

Drie dingen. Ten eerste, wat niet helder is te zeggen, is het bespreken niet waard. Voorts zijn het foto’s die furore maken, niemand beproeft daadwerkelijk of het er aangenaam vertoeven is. Bovendien wordt de doorsnee omgeving, waar u en ik het mee moeten stellen, buiten beschouwing gelaten. Waarom? Omdat die niet interessant is, verklaren ze doodleuk!

De volgende krant bevestigt dat het gaat om de kleren van de keizer. Trouw onderzoekt succesnummers uit de architectuurbladen, zoals de ‘supermoderne’ Kunsthal. Wat blijkt? Wereldberoemd maar niet geschikt voor zijn doel.

Architecten hebben hoofd- en bijzaken verwisseld. Daarover volgende keer een slotwoord.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels