nieuws

Theater in Baarn rond landhuis Joop van den Ende

bouwbreed Premium

baarn – De commotie rond de verbouwing van het nieuwste onderkomen van Joop van den Ende aan de Ferdinand Huycklaan in Baarn lijkt voorlopig nog even voort te duren. Hoe heeft het allemaal zo ver kunnen komen, vraagt een meerderheid van de lokale bevolking zich nog steeds af.

De burgerij spreekt daarbij van ‘verminking’ en ‘ravage’, kortom: in de ogen van nogal wat inwoners is landhuis Intimis zo goed als naar de filistijnen geholpen. Kinnesinne speelt bij alle deining mogelijk ook een rol, roepen niet alleen bestuurders. Van den Ende heeft de woonst voor zeven miljoen gulden aangekocht en vervolgens voor 3,6 miljoen uitgebreid.

De verontwaardiging betreft niet alleen de gedaanteverwisseling die het uit 1909 daterende pand heeft ondergaan. Het landhuis is met nog eens drie topgevels naar in totaal zeven uitgebreid.

Voorschriften

Dat Intimis haar oorspronkelijke karakter is ontnomen (mede door het op grote schaal kappen van bomen) ervaren inwoners als ernstig, maar de opwinding geldt toch in hoofdzaak de handelwijze van het Baarnse gemeentebestuur.

Wat gewone stervelingen met veel moeite en nog meer geduld trachten voor elkaar te krijgen, krijgt mediamagnaat Van den Ende in een mum van tijd rond, is de stellige indruk van velen.

En daar zijn ze in Baarn verbolgen over. Maar volgens CDA-wethouder H. van de Kerk heeft de bekende Nederlander geen voorkeursbehandeling genoten en is ook met de uitbreiding van Intimis het met gemeentelijke voorschriften geplaveide pad bewandeld.

Alle stukken hebben ter inzage gelegen. Van den Ende zou in het voortraject meerdere keren nul op het rekest hebben gekregen. “Het gesprek met de Welstands- en Monumentencommissie, dat voor volgende maand op de politieke agenda staat, heeft, wat u suggereert, niets te maken met de verbouwing van het landhuis. Althans niet in de zin van ter verantwoording roepen. We hebben in Baarn sinds kort een beeldkwaliteitskaart. Deze kaart moet worden gezien als een nader gepreciseerd beleid ten aanzien van bijvoorbeeld reclameuitingen, schuttingen en dakkapellen. De raad heeft van harte ingestemd met de beeldkaart en is nu benieuwd hoe zoiets in de praktijk handen en voeten krijgt. Dat kun je doen aan de hand van voorbeelden. Intimis is zo’n voorbeeld. Maar ook andere panden zullen aan deze kaart worden getoetst,” zegt de wethouder.

Tuinarchitect

Over de forse bomenkap op het Intimis-terrein meldt Van de Kerk dat een Belgische tuinarchitect een uitgebreid restauratieplan heeft gemaakt voor de tuin. “Dat betekent dat je poogt de oude elementen te bewaren, en dat wat er niet in hoort te verwijderen. De indruk van ‘ze kappen maar’ heeft zich helaas gevestigd, maar zo is het beslist niet gegaan.” De gemeente Baarn is blij met de vermogende Van den Ende. Zijn komst betekent dat een historisch pand in al zijn rustieke glorie voor het dorp behouden kan blijven.

Bij de PUWC (Provinciale Utrechtse Welstands Commissie) in Bunnik, waar ruim dertig gemeenten in Utrecht hun welstandsbelangen hebben ondergebracht, moet rayonarchitect J. van Laarhoven ook wel een beetje lachen om de ‘wildwest-verhalen’ over het rigoureus verspijkerde Intimis. “Er wordt nogal overdreven. Als je het allemaal zou moeten geloven, dan is er uit de tuin een compleet bos verwijderd. Voor wat het pand betreft: het hele bouwplan voldoet aan de eisen van welstand. Zowel op zichzelf gezien als in relatie tot de omgeving. Het pand is meerdere keren verbouwd. De huidige eigenaar heeft een uitbreiding toegevoegd. Wij adviseerden de gemeente in een goede vormgeving voor het plan. Bij de uitbreiding van Intimis zijn de bestaande vormgevingselementen uiterst zorgvuldig overgenomen.”

Van Laarhoven kan goed begrijpen dat de inwoners van Baarn zijn geschrokken van de metamorfose. “Het was voorheen een bescheiden monument waar het patine van de tijd overheen was gegaan. Vervuilde muren en deels begroeide gevels gaven het pand een geheel andere uitstraling. Maar dat komt wel weer. De bevolking moet wat geduld hebben. Het gebouw is nog niet af. Ook het voorterrein moet opnieuw worden aangelegd.”

De architect spreekt zijn bewondering uit voor de manier waarop het Baarnse landhuis is gerestaureerd. “Je zou willen dat elke bouw met een dergelijke zorgvuldigheid plaatsvindt. Als je ziet hoe het pand gedetailleerd is, helemaal conform de oorspronkelijke details. Het moet een vermogen hebben gekost. De baksteen is wel zo zorgvuldig gekozen, dat je bijna geen overgang ziet. Kosten noch moeite worden gespaard om het in oude luister te herstellen. Het is goed dat er mensen zijn die zich zoiets kunnen permitteren. Historische panden blijven daardoor goed bewaard.”

Blij

In de directe omgeving van het landhuis zijn eensluidende uitspraken te beluisteren. Vooral omwonenden zijn blij met het gegeven dat het landhuis, zij het in een andere gedaante, landhuis blijft. “Je moet er toch niet aan denken dat er flats voor in de plaats waren gekomen. Er is hier in de buurt al het een en ander verprutst. Maar het onderhoud van die enorme panden is op den duur voor menigeen ook niet meer op te brengen.”

De wijkbewoners menen verder dat alle commotie rond de verbouwing van Intimis wellicht voor een groot deel voortvloeit uit jaloezie. Of Van den Ende voor het verkrijgen van de vergunningen wel dezelfde procedures heeft doorlopen als andere ingezetenen van Baarn onder dezelfde omstandigheden hadden moeten doen, daaraan twijfelt ook de buurt ernstig.

Door de forse uitbreiding van het landhuis is het oorspronkelijke Intimis in Hilversum (de vier topgevels links) nauwelijks nog te herkennen. Over het eindresultaat van de verbouwing wordt duidelijk verschillend geoordeeld. Foto: Dijkstra

Reageer op dit artikel